30/04/2022
3626
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 01 tháng 05 năm 2022
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa Nhật, ngày 01 tháng 05 năm 2022
__________ 
1/ Thứ Tư, ngày 4 tháng 5, kính Thánh tử đạo Việt Nam – Giuse NGUYỄN VĂN LỰU, Bổn mạng giáo khu thánh Lựu. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng cộng đoàn Giáo khu Thánh Lựu tham dự đông đảo và sốt sắng để dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn qua sự cầu bầu của thánh nhân.
- Trong thánh lễ chiều thứ Tư đầu tháng, xin cộng đoàn hiệp thông cùng với cộng đoàn Gia trưởng cầu nguyện cho các hội viên luôn sống đức tin mạnh mẽ theo gương Thánh Cả Giuse.

2/ Thứ Năm đầu tháng, ngày 5 tháng 5, kính Lòng Chúa Thương Xót. Thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 11g. Kính mời cộng đoàn, cách riêng hội viên cộng đoàn LCTX tham dự đông đảo và sốt sắng.

3/ Thứ Sáu đầu tháng, ngày 6 tháng 5, cầu nguyện cho Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng hội viên Gia đình PTTT tham dự đông đảo và sốt sắng để xin Trái Tim Chúa là nguồn an ủi và chữa lành mọi vết thương cho mỗi chúng ta.

4/ Thứ Bảy đầu tháng, ngày 7 tháng 5, vào lúc 8g00 sáng, giáo xứ cử hành bí tích Rửa tội cho trẻ nhỏ. Kính mời quý phụ huynh có trẻ lãnh nhận bí tích xin mang Sổ Gia đình Công Giáo đăng ký trước nơi văn phòng giáo xứ. Và khăn, nến xin liên hệ tại văn phòng giáo xứ.
- Cũng vào chiều thứ Bảy đầu tháng, cầu nguyện cho Hội Các Bà Mẹ Công Giáo. Thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng hội viên CBMCG tham dự đông đảo và sốt sắng để nguyện xin Chúa ban cho các bà, các chị biết noi gương Mẹ Maria trong đời sống gia đình và cả trong đời sống đức tin.
Xin cám ơn cộng đoàn.