20/11/2021
2447
Thông Báo: Tổ Chức Lễ Tuyên Hứa Bao Đồng Cho Các Em
THÔNG BÁO
V/v: TỔ CHỨC LỄ TUYÊN HỨA BAO ĐỒNG CHO CÁC EM

Kính thưa Cộng đoàn,
Các em Lớp Bao đồng đã kết thúc khóa học vào tháng 5.2021. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp trong nhiều tháng qua nên việc tổ chức “Thánh lễ tuyên hứa” cho các em chưa thể thực hiện.
Nay, tình hinh dịch bệnh đã được kiểm soát, giáo xứ xin thông báo đến Quý Phụ huynh của các em đã hoàn thành Chương trình Bao đồng một số việc chuẩn bị cho Thánh lễ tuyến hứa của các em, cụ thể như sau:

* Tối thứ Sáu, ngày 26/11/2021, lúc 19 giờ 30: 
Kính mời toàn thể Quý Phụ huynh của các em lớp Bao đồng đến dự phiên họp cùng với Cha Chánh xứ tại phòng họp của giáo xứ để bàn về việc tổ chức Lễ tuyên hứa cho các em.

* Tối thứ Sáu, ngày 03/12/2021, lúc 19 giờ 30: 
Mời toàn thể các em lớp Bao đồng đến nhà thờ để tập Nghi thức tuyên hứa. 
- Anh Thiện – Trưởng Giáo lý viên hỗ trợ tập nghi thức cho các em.

* Chúa nhật, ngày 05/12/2021, vào lúc 8 giờ 00: 
Thánh lễ Tuyên hứa dành cho các em Bao đồng.
Kính mời Quý Phụ huynh, Ban Thường vụ Hội đồng mục vụ  giáo xứ cùng tham dự Thánh lễ, để cầu nguyện cho các em thêm ơn Chúa Thánh Thần và  luôn hăng say dấn thân  trong các công việc mưu ích cho cộng đoàn,  tiếp tục tham gia sinh hoạt giới trẻ của giáo xứ.
Trân trọng kính báo!