14/05/2022
3749
Thông báo TGP Sài Gòn về truyền chức linh mục
TÒA TỔNG GIÁM MỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Kính gởi: Quý Cha Sở
Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh
Kính cha,
Theo đề nghị của Ban Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, Đức Tổng Giám mục Giuse quyết định truyền chức linh mục cho 19 thầy phó tế (theo danh sách đính kèm) vào lúc 08 giờ 30 ngày 24/06/2022, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, tại nhà thờ Chính Toà, số 1 Công xã Paris, phường Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh.
Vậy, xin cha vui lòng rao cho anh chị em giáo dân biết để hiệp thông cầu nguyện; và nếu ai biết các thầy có điều gì ngăn trở, cần báo gấp cho Toà Tổng Giám mục hoặc Ban Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse hoặc cho chính cha trước ngày nói trên.
Theo đề nghị của cha Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, thời gian rao báo cụ thể:
Lần 1: 15/05/2022 ˗ Chúa nhật Tuần V Phục Sinh;
Lần 2: 22/05/2022 ˗ Chúa nhật Tuần VI Phục Sinh;
Lần 3: 29/05/2022 ˗ Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên
Xin chân thành cám ơn và kính chào cha.
Lm. Tổng Đại Diện
(đã ký với con dấu)
Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN