09/05/2020
825
Thông báo: Lớp Giáo lý Dự Tòng học lúc 19 giờ 30 thứ Tư ngày 13/05/2020
Thông báo lịch học Giáo lý.

Lớp Giáo lý Dự Tòng học lúc 19 giờ 30 thứ Tư ngày 13/05/2020,
Học viên sẽ học vào lúc 19 giờ thứ Tư hằng tuần.

Lớp Giáo lý Hôn Nhân khai giảng vào lúc 19 giờ thứ Sáu ngày 15/05/2020,
Học viên sẽ học vào lúc 19 giờ thứ Sáu hằng tuần.
Mời các anh chị ghi danh tại văn phòng giáo xứ.