20/03/2017
1293
Thông Báo Lịch Tĩnh Tâm Và Giải Tội Mùa Chay 2017 Giáo Xứ Vườn Xoài
TĨNH TÂM
-    Tĩnh tâm cộng đoàn: thứ Ba (ngày 21.03.2017) và thứ Tư (ngày 22.03.2017), do cha Giuse Đỗ Quang Khang giảng phòng. Giờ Tĩnh tâm bắt đầu lúc 19 giờ 00
-    Tĩnh tâm Thiếu nhi: thứ Năm (ngày 23.03.2017), do cha chánh xứ Giuse giảng phòng. Giờ tĩnh tâm bắt đầu lúc 17 giờ 30
-    Tĩnh tâm giới trẻ: thứ Sáu (ngày 24.03.2017) và thứ Bảy (ngày 25.03.2017), do cha Antôn Trần Xuân Sang, SVD (Dòng Ngôi Lời) giảng phòng. Giờ tĩnh tâm bắt đầu lúc 19 giờ 00
Lưu ý: trong các ngày Tĩnh tâm của cộng đoàn và giới trẻ không có thánh lễ chiều lúc 17 giờ 30

GIẢI TỘI
Thứ Ba, ngày 04.04.2017, quý cha sẽ ngồi Toà giải tội cho quý ông bà anh chị em.
Thời gian: từ 18 giờ 30 đến 20 giờ 00
Kính mời quý ông bà anh chị em theo dõi, sắp xếp thời gian và đôn đốc mọi người trong gia đình tham dự sốt sắng các ngày Tĩnh tâm và giải tội mùa Chay.