16/06/2017
464
Thông báo khai giảng lớp giáo lý tại Giáo Xứ
THÔNG BÁO
Giáo xứ Vườn Xoài sẽ khai giảng các lớp giáo lý cho người lớn như sau :
1.Lớp Giáo lý Dự Tòng : Khai giảng lúc 19 giờ, thứ Hai ngày 17.07.2017. Học viên sẽ học vào tối thứ Hai và thứ Tư hằng tuần (thời gian học 6 tháng).
2.Lớp Giáo lý Hôn Nhân : Khai giảng lúc 19 giờ, thứ Sáu ngày 25.08.2017. Học viên sẽ học vào tối thứ Sáu hằng tuần (thời gian học 3 tháng).
Lưu ý : Để có thể đánh giá chính xác và biểu lộ lòng yêu mến Giáo hội, giáo xứ yêu cầu các học viên theo học phải tham gia ngay từ đầu. Không giải quyết các trường hợp đến sau vì bất cứ lý do nào.
Mời ghi danh tại văn phòng giáo xứ.