10/03/2021
506
Thông báo khai giảng Lớp Giáo Lý Hôn Nhân
THÔNG BÁO
Lớp Giáo lý Hôn Nhân: 
Khai giảng lúc 19 giờ, thứ Hai ngày 05.04.2021. Học viên sẽ học vào lúc 19g thứ Hai hằng tuần (thời gian học 3 tháng).
Mời ghi danh tại văn phòng giáo xứ.