05/03/2018
1078
Thông Báo Khải giảng Lớp Giáo Lý Hôn Nhân
Thông Báo
Lớp Giáo Lý Hôn Nhân: Khai giảng lúc 19 giờ, thứ Sáu ngày 02.03.2018.
Học viên sẽ học vào tối thứ Sáu hằng tuần (thời gian học 3 tháng)
Mời anh chị ghi danh tại văn phòng giáo xứ.