30/11/2020
422
Thông báo khai giảng Lớp Giáo Lý Dự Tòng
THÔNG BÁO

Lớp Giáo Lý Dự Tòng: Khai giảng lúc 19 giờ, thứ Tư ngày 30.12.2020.

Học viên sẽ học vào tối thứ Tư hằng tuần.
(thời gian học 6 tháng).

Mời ghi danh tại văn phòng giáo xứ.