26/11/2016
374
Sinh hoạt giáo xứ (CN, ngày 27/11/2016)
1/Thứ Năm đầu tháng, ngày 01.12.2016,  thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa sẽ được cử hành lúc 15g00. Kính mời cộng đoàn, cách riêng các thành viên LTXC tham dự đông đảo để xin Chúa nâng đỡ và tha thứ mọi khiếm khuyết nơi mỗi người

2/Thứ Năm, ngày 01.12.2016, mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng Ban giáo lý Thiếu nhi Thánh Thể. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng đoàn Thiếu nhi Thánh Thể tham dự đông đảo để xin Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Quan Thày gia tăng lòng nhiệt thành, đạo đức cho mỗi anh chị huynh trưởng trong công việc giáo dục đức tin cho thiếu nhi

3/Thứ Sáu đầu tháng, ngày 02.12.2016, ngày cầu nguyện cho Các Bà Mẹ Công Giáo trong giáo xứ. Kính mời cộng đoàn và nhất là các hội viên CBMCG tham dự đông đảo thánh lễ lúc 17g30 để xin Chúa thánh hóa các bà, các mẹ trong vai trò của mình

4/Thứ Bày, ngày 03.12.2016, vào lúc 8g00 giáo xứ cử hành bí tích thánh tẩy cho trẻ nhỏ. Kính mời phụ huynh có con em lãnh nhận bí tích mang Sổ Gia đình Công Giáo đăng ký nơi văn phòng giáo xứ trước
Khăn và nến xin liên hệ văn phòng giáo xứ

5/Công việc thăm viếng mục vụ của cha chánh xứ đến Giáo khu Thánh Tùy đã kết thúc tốt đẹp. Vào tuần sau, thứ Ba, ngày 29.11.2016, cha chánh xứ sẽ tiếp tục viếng thăm Giáo khu Thánh Tịnh. Giáo khu cuối cùng trong giáo xứ. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho cha chánh xứ và cám ơn Ban điều hành các Giáo khu đã có sự cộng tác hữu hiệu trong mọi hoạt động của giáo xứ