11/01/2017
489
Rao Hôn phối (CN, ngày 8/1/2017)
Anh: Phêrô Nguyễn Văn Ngọc, 31 tuổi
Địa chỉ: Giáo xứ Hà Nội, Gp Xuân Lộc
Cha: Ô.Giuse Nguyễn Văn Thái
Mẹ: bà Maria Trần Thị Hợp
Chị: Maria Nguyễn Thị Giang, 21 tuổi
Địa chỉ: Giáo xứ Bạch Đằng, Gp TP HCM
Cha: Ô.Phêrô Nguyễn Thanh Phương
Mẹ: bà Anna Trần Thị Chung
Lưu ý: ai biết đôi Hôn phối trên có điều gì ngăn trở xin trình cho cha chánh xứ