25/11/2016
419
Rao Hôn phối (CN, ngày 20/11/2016)
Đôi thứ nhất
Bên nam: anh Lê Hữu Điền, 31 tuổi
Địa chỉ: Gx.Vườn Xoài (dự tòng)
Cha: Ô.Lê Hữu Dũng
Mẹ: bà Tạ Thị Thu Thủy
Bên nữ: chị Têrêsa Đậu Thị Thảo Linh, 27 tuổi
Địa chỉ: Gx.Hòa Yên (Gp Nha Trang)
Cha: Ô. Phaolô Đậu Bình Tĩnh
Mẹ: bà Maria Phạm Thị Hương

Đôi thứ hai
Bên nam: anh Phao lô Lê Quang Minh Tân, 27 tuổi
Địa chỉ: 453/111 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, TP HCM (Gx.Bùi Phát)
Cha: Ô.Phao lô Lê Quang Trung
Mẹ: bà Maria Trịnh Thị Ngọc Tuyết
Bên nữ: chị Maria Nguyễn Thị Bích Ngọc, 26 tuổi
Địa chỉ: Gx.An Phú (Gp Sài Gòn)
Cha: Ô.Giuse Nguyễn Tiến Đắc
Mẹ: bà Anna Lê Thị Lự

Đôi thứ ba
Bên nam: anh Đaminh Lê Khắc Huy, 37 tuổi
Địa chỉ: Gx.Vườn Xoài (Gp Sàigòn)
Cha: Ô.Phêrô Lê Khương
Mẹ: bà Têrêsa Nguyễn Thị Bình Sơn
Bên nữ: chị Maria Đoàn Thị Phương Loan, 28 tuổi
Địa chỉ: Gx. Hàng Xanh (GP Sàigòn)
Cha: Ô. Đoàn Hữu Kiệt
Mẹ: bà Maria Lê Thị Thu Hà

Lưu ý: ai biết các đôi Hôn phối trên có điều gì ngăn trở xin trình cho cha chánh xứ