23/04/2017
421
Phong chức phó tế cho 15 chủng sinh
TÒA TỔNG GIÁM MỤC
GIÁO PHẬN TP. HỒ CHÍ MINH
__________________________
                                         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20.04.2017
Kính cha,
Theo đề nghị của Ban Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, Đức Tổng Giám mục Phaolô quyết định phong chức phó tế cho 15 đại chủng sinh (theo danh sách đính kèm) tại nhà thờ Chính Tòa, số 1 quảng trường Công Xã Paris, vào lúc 8 giờ 30, ngày 30 tháng 5 năm 2017
Vậy, xin cha vui lòng rao cho anh chị em giáo dân biết để cầu nguyện và nếu ai biết các thầy có điều gì ngăn trở, cần báo gấp cho Tòa Tổng Giám mục hoặc Ban Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse hoặc cho chính cha trước ngày nói trên
Theo đề nghị của cha Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, thời gian rao báo cụ thể:
  • Lần 1: ngày 23.04.2017, CN II Phục Sinh
  • Lần 2: ngày 30.04.2017, CN III Phục Sinh
  • Lần 3: ngày 07.05.2017. CN IV Phục Sinh
Xin chân thành cám ơn và kính chào cha
       Lm. Tổng đại diện
   (đã ký)
      Inhaxiô Hồ Văn
 
DANH SÁCH CHỦNG SINH
Lãnh tác vụ phó tế ngày 30.05.2017
                                                                                          
 
Số tt Tên thánh Họ và tên Giáo xứ Giáo hạt
KHÓA 12
1 Đaminh Lê Hiến Thành Văn Côi Tân Sơn Nhì
KHÓA 13
2 Micae Nguyễn Tiến Bình Bình Thuận Tân Sơn Nhì
3 Giuse Nguyễn Thành Công Lạc Quang Hóc Môn
4 Giuse Đặng Kim Hải Bình An Bình An
5 Martinô Trịnh Quang Khải Lạc Quang Hóc Môn
6 Tôma.A Nguyễn Đức Khôi Bùi Phát Tân Định
7 Đaminh Nguyễn Tuấn Lộc Thạch Đà Xóm Mới
8 Gioan Đỗ Đức Minh Bùi Môn Hóc Môn
9 Giuse Vũ Đức Minh Tân Thái Sơn Tân Sơn Nhì
10 Đaminh Hà Minh Hoàng Nhật Thạch Đà Xóm Mới
11 Gioan.B Phạm Ngọc Phương Tân Lập Thủ Thiêm
12 Alphongsô Nguyễn Minh Tân Gia Định Gia Định
13 Giuse Nguyễn Quốc Thuần Bình Sơn Bình An
14 Giuse Nguyễn Trung Tín Tân Lập  Thủ Thiêm
15 Martinô Nguyễn Đức Trọng Vĩnh Hòa Phú Thọ