02/01/2017
418
NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ CỬ HÀNH CÁC BÍ TÍCH
VIỆC CỬ HÀNH CÁC BÍ TÍCH TRONG GIÁO XỨ
I/ CỬ HÀNH BÍ TÍCH HÒA GIẢI
 Các linh mục tại giáo xứ sẽ ngồi Tòa Giải tội trước và sau mỗi thánh lễ
II/ CỬ HÀNH BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN
 Xin vui lòng liên hệ với các vị Trưởng Giáo khu hoặc một vị trong Ban đại diện để vị này cùng với linh mục đến thăm và xức dầu cho bệnh nhân
III/ CHẦU THÁNH THỂ
 Mình Thánh Chúa được đặt  tại phòng nguyện Thánh Thể từ sau lễ sáng đến trước thánh lễ chiều mỗi ngày. Tại đây,  các Giáo khu, hội đoàn, dòng tu và khách vãng lai có thể viếng Chúa mỗi ngày để nuôi dưỡng đời sống đức tin cách thiêng liêng
IV/ CỬ HÀNH BÍ TÍCH THÁNH TẨY CHO TRẺ EM
 Linh mục chánh xứ sẽ cử hành nghi thức thánh tẩy cho trẻ em vào mỗi sáng thứ Bảy đầu tháng, vào lúc 8 giờ 00.
Xin vui lòng điiền tên thánh, tên gọi và các chi tiết liên quan vào Sổ Gia đình Công Giáo. Và nộp Sổ nơi văn phòng giáo xứ trước ngày cử hành nghi thức
Gx.Vườn Xoài, ngày 01 tháng 1 năm 2017
Cha chánh xứ
(Đã ký)
Lm.Giuse Trần Thanh Công