25/11/2016
256
Người qua đời (CN, ngày 20/11/2016)
Bà Maria Đào Thị Nhung thuộc Giáo khu Thánh Tùy đã được Chúa gọi về ngày 17.11.2016, hưởng thọ 85 tuổi. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Maria sớm hưởng Nhan Thánh Chúa