21/12/2016
368
Người qua đời (CN, ngày 18/12/2016)
  • Ông Đaminh Vũ Văn Khắc, nguyên Hội đồng mục vụ giáo xứ khóa 6, đã được Chúa gọi về ngày 10.12.2016, hưởng thọ 84 tuổi
  • Bà Anna Phạm Thị Ngữ thuộc Giáo khu Thánh Tịnh, đã được Chúa gọi về ngày 17.12.2016, hưởng thọ 91 tuổi
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Đaminh và Anna sớm hưởng Nhan Thánh Chúa