21/02/2020
688
Lịch Lễ Tro Thứ 4 ngày 26/02/2020
THÔNG BÁO

Thứ Tư lễ Tro, ngày 26.02.2020, giáo xứ có các giờ lễ như sau:

SÁNG: 5g00

CHIỀU & TỐI: 16g00; 17g30 và 19g00

Giáo hội cũng nhắc nhở các tín hữu giữ Chay - kiêng thịt từ 18 đến 60 tuổi.
Xin cộng đoàn lưu ý để tham dự các thánh lễ và giữ Chay - kiêng thịt