23/02/2017
1231
LỄ TRO
GIỜ LỄ TRO-Thứ Tư, ngày 01.03.2017
SÁNG: thánh lễ và xức tro
  • 5G00
CHIỀU & TỐI: thánh lễ và xức tro
  • 16G00: thánh lễ dành cho quý cụ
  • 17G30: thánh lễ dành cho thiếu nhi
  • 19G00: thánh lễ cộng đoàn