03/12/2016
1070
KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN
Thông báo
Giáo xứ sẽ khai giảng các lớp giáo lý cho người lớn như sau:
1.Lớp Giáo lý Dự Tòng : Khai giảng lúc 19 giờ, thứ Hai ngày 09.01.2017. Học viên sẽ học vào tối thứ Hai và thứ Tư hằng tuần (thời gian học 6 tháng)
2.Lớp Giáo lý Hôn Nhân : Khai giảng lúc 19 giờ, thứ Sáu ngày 17.02.2017. Học viên sẽ học vào tối thứ Sáu hằng tuần (thời gian học 3 tháng)
Lưu ý: Để có thể đánh giá chính xác và biểu lộ lòng yêu mến Giáo hội, giáo xứ yêu cầu các học viên theo học phải tham gia ngay từ đầu. Không giải quyết các trường hợp đến sau vì bất cứ lý do nào
Mời ghi danh tại văn phòng giáo xứ.