05/10/2019
218
Hướng dẫn bầu cừ Ban Thường Vụ - Hội đồng mục vụ giáo xứ
Hướng dẫn bầu cừ
_____________
Bước 1:
Quý ông bà anh chị em khi tham dự bầu cử nhớ mang theo phiếu màu đỏ ( phiếu cừ tri ) và đọc tên hoặc địa chỉ gia đình
Bước 2:
Nộp phiếu màu đỏ và nhận phiếu màu vàng ( phiếu bầu cử )
Bước 3:
Xem qua danh sách 08 ứng cử viên
Bước 4:
Chọn 05 vị và bỏ 03 vị ( có thể bỏ hơn 03 vị nhưng không được chọn hơn 05 vị)

Lưu ý: phiếu không hợp lệ là
1/ phiếu không có con dấu của cha chánh xứ
2/ phiếu không gạch bỏ vị nào
3/ phiếu gạch hết 08 vị trong danh sách
4/ giáo xứ không chấp nhận đi bầu thay