19/08/2019
373
Giáo xứ Vườn Xoài khai giảng lớp giáo lý Hôn Nhân Lúc 19 giờ, thứ Sáu ngày 06/09/2019
Khai giảng lớp giáo lý Hôn Nhân
Lúc 19 giờ, thứ Sáu ngày 06/09/2019
Học viên sẽ học vào lúc 19 giờ thứ 6 hàng tuần.
Thời gian học 3 tháng
Mời ghi danh tại văn phòng giáo xứ