12/11/2017
1216
Đồng hành với các gia đình trẻ
Theo lời mời gọi của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong năm 2018 với chủ đề: “Năm đồng hành với các gia đình trẻ”. Giáo xứ Vườn Xoài xin mời các gia đình trẻ họp mặt vào lúc 20g, thứ Bảy, ngày 02.12.2017 tại tầng 1-hội trường giáo xứ. Trong buổi họp này, giáo xứ và các gia đình trẻ sẽ trao đổi và lên kế hoạch, chương trình hoạt động nhằm củng cố, chia sẻ và gìn giữ đời sống gia đình trong bối cảnh xã hội hiện nay.

Điều kiện tham gia như sau :
- Cả vợ và chồng cùng tham gia và đã kết hôn từ 15 năm trở lại.
- Các gia đình tham gia không phân biệt trong hay ngoài giáo xứ.
Xin đăng ký tại văn phòng từ ngày 12.11.2017 đến ngày 02.12.2017.