27/11/2019
440
Danh sách tập huấn hội đồng mục vụ giáo xứ 2019
THÔNG BÁO
Kính thưa quý vị Hội đồng mục vụ khoá XI, để phù hợp với điều kiện, tính chất của lớp tập huấn cha Hạt trưởng Tân Định đã sắp xếp lại danh sách giáo xứ Vườn Xoài gởi lên.

Theo đó, trong đợt này (ngày 30.11 & 07.12.2019) những anh chị có tên trong danh sách sau sẽ theo học. Còn lại các thành viên khác sẽ tập huấn vào đợt kế tiếp. Xin cám ơn.

DANH SÁCH TẬP HUẤN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ 2019

1/ Ô. Gioan Baotixita NGUYỄN TRƯỜNG SƠN, Chủ tịch
2/ Ô. Phêrô TRẦN QUANG ĐIỆP, Phó Nội vụ
3/ Ô. Gioan NGUYỄN VĂN TIẾN, Phó Ngoại vụ
4/ Bà Matta NGÔ THỊ THẢO, Thư ký
5/ Ô. Gioan NGUYỄN THANH TOÀN, Thủ quỹ
6/ Bà Têrêsa VŨ THỊ THỤ, Trưởng Giáo khu Thánh Đê
7/ Ô. Vincentê PHẠM ĐÌNH TÍN, Trưởng Giáo khu Thánh Gẫm
8/ Ô. Đaminh ĐỖ HỮU MINH, Trưởng Giáo khu Thánh Lựu
9/ Ô. Giuse NGUYỄN BÁ HƯNG, Trưởng Giáo khu Thánh Minh
10/ Bà Maria HÀ THỊ UYÊN NHƯ, Trưởng Giáo khu Thánh Mỹ
11/ Ô. Martinô LÝ NGUYỄN HỒNG PHÚC, Trưởng Giáo khu Thánh Quý
12/ Ô. Gioan Baotixita LÊ HỒNG VĨNH, Trưởng Giáo khu Thánh Tịnh (nếu Trưởng đi vắng xin cử người trong Ban đại diện đi thay)
13/ Bà Catarina NGUYỄN THỊ KIM LIÊN, Trưởng Giáo khu Thánh Tuỳ
14/ Bà Maria TRẦN THỊ TUYẾT YẾN, Hội trưởng Các BMCG
15/ Bà Maria VŨ THỊ CÚC, Hội trưởng dòng Ba Cát Minh
16/ Bà Anna TRẦN THÚY LANG, Trưởng tiểu đội Legio Mariae Đức Mẹ Sầu Bi
17/ Bà Têrêsa PHẠM THỊ LIÊN HƯƠNG, Trưởng tiểu đội Legio Mariae TNV
18/ Ô. Antôn NGUYỄN VĂN DƯỢC, Hội trưởng Gia đình PTTT
19/ Bà Catarina ĐỖ THỊ THỦY TIÊN, Trưởng cộng đoàn LCTX
20/ Ô.Giuse TRỊNH HƯNG KIỂM, Hội trưởng Gia trưởng đi vắng, xin cử người khác thay
21/ Anh Giuse BÙI CAO VIỆT THÁI, Xứ Đoàn trưởng TNTT
22/ Anh Phêrô NGUYỄN VĂN NAM, Trưởng Ban Truyền Thông
23/ Bà Maria NGUYỄN THỊ KIM DUNG, Trưởng Ban Caritas
24/ Ô. Micae NGUYỄN ĐÌNH NGỰ, Trưởng Ban Trật tự
25/ Chị Matta NGUYỄN THỊ HUỆ, Trưởng nhóm KT và CN