19/11/2019
132
Danh Sách Hội Đồng Mục Vụ Khóa Xi, Nhiệm Kỳ 2020 – 2024
BAN THƯỜNG VỤ
1/ Ô. Gioan Baotixita NGUYỄN TRƯỜNG SƠN, Chủ tịch
2/ Ô. Phêrô TRẦN QUANG ĐIỆP, Phó Nội vụ
3/ Ô. Gioan NGUYỄN VĂN TIẾN, Phó Ngoại vụ
4/ Bà Matta NGÔ THỊ THẢO, Thư ký
5/ Ô. Gioan NGUYỄN THANH TOÀN, Thủ quỹ
I/ BAN ĐẠI DIỆN CÁC GIÁO KHU 

GIÁO KHU THÁNH ĐÊ
6/ Bà Têrêsa VŨ THỊ THỤ, Trưởng Giáo khu
7/ Ô. Gioan Baotixita NGUYỄN HUY CHƯƠNG, Phó khu
8/ Bà Maria PHẠM THỊ NHA, Thư ký
9/ Bà Maria NGUYỄN THỊ KIM OANH, Thủ quỹ

GIÁO KHU THÁNH GẪM
10/ Ô. Vincentê PHẠM ĐÌNH TÍN, Trưởng Giáo khu
11/ Ô. Phaolô NGÔ KHẮC TỈNH, Phó khu
12/ Ô. Phanxicô NGUYỄN QUỐC TÂN, Thư ký
13/ Ô. Phaolô HỨA BỒI THUẬN, Thủ quỹ

GIÁO KHU THÁNH LỰU
14/ Ô. Đaminh ĐỖ HỮU MINH, Trưởng Giáo khu
15/ Bà Agata DƯƠNG THỊ NGHĨA, Phó khu
16/ Ô. Fx BÙI BÁ TIỆP, Thư ký
17/ Bà Maria DƯƠNG THỊ QUỐC THÀNH, Thủ quỹ

GIÁO KHU THÁNH MINH
18/ Ô. Giuse NGUYỄN BÁ HƯNG, Trưởng Giáo khu
19/ Ô. Antôn NGUYỄN MẠNH CƯỜNG, Phó khu
20/ Bà Têrêsa LÊ THỊ THANH VÂN, Thư ký
21/ Bà Maria NGUYỄN THỊ HÀ, Thủ quỹ

GIÁO KHU THÁNH MỸ
22/ Bà Maria HÀ THỊ UYÊN NHƯ, Trưởng Giáo khu
23/ Bà Anna HỒ THỊ THÚY NGA, Phó khu
24/ Bà Maria TRẦN THỊ HUỆ, Thư ký
25/ Bà Anna NGUYỄN THỊ KIM HOA, Thủ quỹ

GIÁO KHU THÁNH QUÝ
26/ Ô. Martinô LÝ NGUYỄN HỒNG PHÚC, Trưởng Giáo khu
27/ Bà Têrêsa TRẦN THỊ BẠCH TUYẾT, Phó khu
28/ Ô. Phêrô HOÀNG ĐÌNH TÂN, Thư ký
29/ Bà Matta NGUYỄN THỊ KIM NGA, Thủ quỹ

GIÁO KHU THÁNH TỊNH
30/ Ô. Gioan Baotixita LÊ HỒNG VĨNH, Trưởng Giáo khu
31/ Bà Maria NGUYỄN THỊ XUÂN MAI, Phó khu
32/ Ô. Giuse ĐỖ XUÂN KIÊN, Thư ký
33/ Bà Têrêsa Maria TRẦN NGỌC ANH, Thủ quỹ

GIÁO KHU THÁNH TÙY
34/ Bà Catarina NGUYỄN THỊ KIM LIÊN, Trưởng Giáo khu
35/ Bà Anna NGUYỄN THỊ KIM OANH, Phó khu
36/ Bà Anna NGUYỄN THỊ TUYẾT, Thủ quỹ
37/ Ô. Phêrô NGUYỄN TRƯỜNG THỌ, Thư ký
II/ BAN CHẤP HÀNH CÁC HỘI ĐOÀN

HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO 
38/ Bà Maria TRẦN THỊ TUYẾT YẾN, Hội trưởng
39/ Bà Rita Têrêsa PHẠM THỊ NGỌC TIẾN, Hội phó 1
40/ Bà Maria NGUYỄN THỊ KIM TOÀN, Hội phó 2
41/ Bà Maria NGUYỄN THỊ KIM OANH, Thủ quỹ
42/ Bà Maria NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ, Thư ký

HỘI DÒNG BA CÁT MINH
43/ Bà Maria VŨ THỊ CÚC, Hội trưởng
44/ Bà Maria TRẦN THỊ KIM HỒNG, Hội phó
45/ Bà Maria PHẠM THỊ XUÂN, Thư ký
46/ Bà Maria NGUYỄN THỊ THÙY, Thủ quỹ
HỘI LEGIO MARIAE, có 2 tiểu đội sau:

ĐỨC MẸ SẦU BI
47/ Bà Anna TRẦN THÚY LANG, Trưởng tiểu đội
48/ Bà Anna TRẦN THỊ KIM LOAN, Phó
49/ Bà Têrêsa NGUYỄN THỊ MINH TUYẾT, Thư ký
50/ Chị Têrêsa LÊ THỊ KIỀU TRANG, Thủ quỹ

TRINH NỮ VƯƠNG
51/ Bà Têrêsa PHẠM THỊ LIÊN HƯƠNG, Trưởng tiểu đội
52/ Bà Maria CAO THỊ MỸ ANH, Phó
53/ Bà Maria BÙI THỊ THU VÂN, Thư ký
54/ Bà Maria NGUYỄN THỊ PHƯƠNG, Thủ quỹ

HUYNH ĐOÀN ĐA MINH
55/ Ô. Vincentê PHẠM ĐÌNH TÍN, Đoàn trưởng
56/ Bà Têrêsa TRẦN THỊ BẠCH TUYẾT, Đoàn phó 
57/ Bà Maria HÀ THỊ UYÊN NHƯ, Thư ký
58/ Bà Matta NGUYỄN THỊ KIM NGA, Thủ quỹ
59/ Ô. Phaolô NGUYỄN VĂN ĐỨC, UV tông đồ, bác ái 

GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM
60/ Ô. Antôn NGUYỄN VĂN DƯỢC, Hội trưởng
61/ Bà Anna TRẦN THỊ THANH, Hội phó
62/ Bà Anna HUỲNH THỊ KIM HOA, Thư ký
63/ Bà Anna HỒ THỊ THÚY NGA, Thủ quỹ

CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
64/ Bà Catarina ĐỖ THỊ THỦY TIÊN, Trưởng cộng đoàn
65/ Ô. Gioan Baotixita Maria NGUYỄN ĐỨC HÒA, Phó
66/ Bà Maria NGUYỄN THỊ THỊNH, Thư ký
67/ Chị Cecilia TRẦN THỊ KIM TUYẾN, Thủ quỹ

HỘI GIA TRƯỞNG
68/ Ô. Giuse TRỊNH HƯNG KIỂM, Hội trưởng
69/ Ô. Giuse HOÀNG MINH HÀM, Hội phó
70/ Ô. Phêrô NGUYỄN THANH LONG, Thủ quỹ
71/ Ô. Đaminh HOÀNG VĂN PHIÊN, Thư ký

ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ
72/ Anh Giuse BÙI CAO VIỆT THÁI, Xứ Đoàn trưởng
73/ Anh Gioan NGUYỄN XUÂN THIỆN, Xứ Đoàn phó
74/ Chị Maria Magarita HUỲNH NGỌC VÂN ANH, Xứ Đoàn phó
75/ Chị Annê NGUYỄN PHẠM THIÊN ÂN, Thư ký 1
76/ Chị Maria LÊ NGỌC YẾN NHI, Thư ký 2
77/ Bà Têrêsa Maria TRẦN NGỌC ANH, Thủ quỹ
III/ BAN ĐIỀU HÀNH CÁC BAN MỤC VỤ

BAN THĂM VIẾNG BỆNH NHÂN
78/ Ô. Vincentê PHẠM ĐÌNH TÍN, Trưởng Ban
79/ Bà Anna LÊ THỊ GẤM, Phó Ban

BAN TRUYỀN THÔNG 
80/ Anh Phêrô NGUYỄN VĂN NAM, Trưởng Ban
81/ Anh Giuse ĐỖ MINH PHONG, Phó Ban

BAN CARITAS 
82/ Bà Maria NGUYỄN THỊ KIM DUNG, Trưởng Ban
83/ Bà Rosa CAO THỊ THÊU, Phó ban
84/ Cô Cecilia DƯƠNG THỊ MẬU, Thư ký 
85/ Bà Têrêsa NGUYỄN THỊ THẮM, Thủ quỹ

BAN TRẬT TỰ
86/ Ô. Micae NGUYỄN ĐÌNH NGỰ, Trưởng Ban
87/ Ô. Phanxicô NGUYỄN QUỐC TÂN, Phó Ban

NHÓM KINH THÁNH & CẦU NGUYỆN
88/ Chị Matta NGUYỄN THỊ HUỆ, Trưởng nhóm
89/ Chị Catarina TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH, Phó nhóm
90/ Bà Têrêsa LÝ THỊ THÚY LIỄU, Thư ký
91/ Cô Maria TRẦN THỊ HOÀI BẮC, Thủ quỹ