27/03/2021
14215
Chương Trình Tuần Thánh Và Đại Lễ Phục Sinh 2021
GIÁO XỨ VƯỜN XOÀI                                                                        kg:………………………………                                             
Chương Trình Tuần Thánh Và Đại Lễ Phục Sinh 2021
----------------------------- 
I/ LỄ LÁ – Chúa nhật, ngày 28.03.2021 – TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU
LỄ 5g00: làm phép lá trong nhà thờ 
- Công bố Lời Chúa: theo lịch phân công trong tháng
- Bài Thương khó: cha chủ tế;  Ô. Vincentê Phạm Đình Tín và Fx Bùi Bá Tiệp
- Lời nguyện chung: cô Maria Nguyễn Thị Thịnh
Lễ 6g30: làm phép lá trong nhà thờ và không có nghi thức rước lá
- Công bố Lời Chúa: theo lịch phân công trong tháng
- Bài Thương khó: cha chủ tế; Ô. Gioan Nguyễn Thanh Toàn và Ô. Gioan B Nguyễn Trường Sơn
- Lời nguyện chung: bà Maria Nguyễn Thị Kim Oanh
Lễ 8g00: làm phép lá trong nhà thờ và không có nghi thức rước lá
- Quý soeurs và giáo lý viên phụ trách
Lễ 16g00: làm phép lá trong nhà thờ 
- Công bố Lời Chúa: theo lịch phân công trong tháng
- Bài Thương khó: cha chủ tế và ca đoàn Têrêsa
- Lời nguyện chung: Ô. Gioan.B Maria Nguyễn Đức Hoà
Lễ 17g30: làm phép lá trong nhà thờ
- Công bố Lời Chúa: theo lịch phân công trong tháng
- Bài Thương khó: cha chủ tế; Ô. Vincentê Phạm Đình Tín và Ô. Đaminh Đỗ Hữu Minh
- Lời nguyện chung: Ô. Vincentê Phạm Đình Tín
Lễ 19g00: làm phép lá trong nhà thờ
- Công bố Lời Chúa: theo lịch phân công trong tháng
- Bài Thương khó: cha chủ tế; anh Gioan Nguyễn Thành Bảo và Ô. Vincentê Nguyễn Thanh Phong
- Lời nguyện chung: bà Anna Trần Thị Kim Loan

II/ THỨ NĂM TUẦN THÁNH, ngày 01.04.2021 – THÁNH LỄ TIỆC LY
Lễ 16g00: dành cho cộng đoàn
- Dẫn lễ: Ô. Gioan Nguyễn Thanh Toàn
- Hát lễ: ca đoàn Maria Goretty
- Công bố Lời Chúa: anh Phaolô Ngô Khắc Tỉnh và bà Catarina Lê Thị Oanh
- Tông đồ rừa chân: (xin xem lịch phân công treo tại bảng thông báo)
- Lời nguyện chung: Cô Cecilia Dương Thị Mậu
- Thừa Tác Viên: theo lịch phân công ngày Chúa nhật
Lễ 17g30: dành cho thiếu nhi
- Quý soeurs và giáo lý viên phụ trách các nghi thức
Lễ 19g00: dành cho cộng đoàn
- Dẫn lễ: anh Gioan Nguyễn Thành Bảo
- Hát lễ: ca đoàn Gioan Baotixita
- Công bố Lời Chúa: bà Maria Trần Thị Tuyết Yến và Ô. Phêrô Nguyễn Thông Quyền
- Tông đồ rửa chân: ( xin xem lịch phân công treo tại bảng thông báo)
- Lời nguyện chung: bà Têrêsa Trần Thị Bạch Tuyết
Ngay sau thánh lễ sẽ có nghi thức rước Thánh Thể đến Nhà Tạm ( phòng kiếng) và cộng đoàn tham dự giờ Chầu chung)
Thứ tự đoàn rước như sau: 
Đánh trắc - > Hội đồng mục vụ - > quý soeurs -> quý vị Tông đồ -> các em tung hoa - > cha chủ tế  
Che phương du Cộng đoàn Gia trưởng
Đánh trắc Ô. Phêrô Nguyễn Thông Quyền
Tung hoa Ban Giáo lý phụ trách
Sắp xếp đường đi và giữ trật tự Ban trật tự
Xin mời quý soeurs các cộng đoàn Nữ Vương Hòa Bình; Thừa Sai Thánh Tâm; Con Đức Mẹ Đi Viếng; Dòng MTG Đà Lạt và quý sinh viên Don Bosco mang nến dọc đường đi của Thánh Thể
Lưu ý: Quý vị Hội đồng mục vụ ngồi khu vực dành riêng trong nhà thờ. Quý ông: áo sơ mi trắng và đeo cravat. Quý bà: áo dài 

III/ THỨ SÁU TUẦN THÁNH, ngày 02.04.2021 – TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU
16g30: Đi Đàng Thánh Giá trong sân nhà thờ ( quý Thừa Tác Viên phân công vác Thánh Giá )
Hát Passio: cha chủ tế + Ô. Vincente NGUYỄN THANH PHONG + Ô. Luca NGUYỄN CHÍ NHÂN
Nghi thức suy tôn Thánh Giá ( cộng đoàn bái quỳ và không hôn kính Thánh Giá)
19g30: Nghi thức đóng đanh Chúa Giêsu
Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu
Tháo đanh và cất xác Chúa Giêsu
Phân công như sau:
- Phụ trách hát: ca đoàn Têrêsa
- Tông đồ kiệu xác Chúa: 6 thành viên cộng đoàn Gia trưởng phụ trách
- Tông đồ tháo đanh: Fx Nguyễn Quốc Tân ; Ô. Giuse Nguyễn Bá Hưng; anh Phaolô Hứa Bồi Thuận; anh Martinô Lý Nguyễn Hồng Phúc
- Đọc đoạn: Ô. Antôn Nguyễn Văn Dược; Bà Maria Trần Thị Tuyết Yến; Ô. Giuse Hoàng Minh Hàm
- Than mồ: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Dòng ba Cát Minh, Hội Legio Mariae suy niệm màu nhiệm tử nạn ( sau khi xác Chúa đưa đến Nhà Mồ)
- Chiêng – trống – trắc: Ô. Phêrô Nguyễn Thông Quyền
Thành phần đoàn rước: 
Quý HĐMV- > quý soeurs -> Tông đồ - > chiêng -> Hòm kiếng - > cha chủ tế -> cộng đoàn

IV/ THỨ BẢY TUẦN THÁNH, ngày 03.04.2021 – VỌNG PHỤC SINH
Lễ 18g00: dành cho thiếu nhi
Quý soeurs và giáo lý viên phụ trách
Lễ 20g00: dành cho cộng đoàn
- Hát lễ: ca đoàn Mẹ Vô Nhiễm
- Dẫn lễ: Ô. Gioan NGUYỄN THANH TOÀN
- Hát Exsultet: cha chánh xứ
- Công bố Lời Chúa: cô Catarina Đỗ Thị Thuỷ Tiên; bà Maria Nguyễn Thị Kim Oanh; Ô. Antôn Nguyễn Văn Dược; Bà Matta Ngô Thị Thảo
- Lời nguyện chung: bà Anna Trần Thị Thanh
- Thừa Tác Viên: xin tăng cường số lượng TTV

V/ CHÚA NHẬT PHỤC SINH, ngày 04.04.2021 
Không có thánh lễ 5g00 sáng. Các thánh lễ còn lại như thường lệ

VI/ PHÂN CÔNG
- Trang trí Tuần Thánh: Ô. Phêrô TRẦN QUANG ĐIỆP
- Hội CBMCG phụ trách dâng hạt và than mồ
- Ban Trật tự: tham gia giữ trật tự chung Tuần Thánh
- Hội Gia trưởng: treo cờ và băng rôn, thứ Bảy, ngày 03.04.2021
- Phòng Thánh chuẩn bị các vật dụng Thánh và phân công Thừa Tác Viên
Nếu có gì thay đổi, xin quý vị, hội đoàn được phân công báo ngay cho văn phòng giáo xứ
Vườn Xoài, ngày 22 tháng 03 năm 2021
                                                                                    TM. Ban Thường Vụ
Gioan B Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch