20/01/2020
1760
Chương Trình Tết Nguyên Đán, Canh Tý 2020
CHƯƠNG TRÌNH TẾT NGUYÊN ĐÁN – CANH TÝ 2020

I/ GIAO THỪA : Thứ Sáu, ngày 24.01.2020 (30 Tết).
Thánh lễ sáng 5 giờ 00 - Hát lễ : Ca đoàn Lòng Chúa Thương Xót.
- Công bố Lời Chúa : Ông Vincentê Phạm Đình Tín.
- Thừa Tác Viên : Ông Phêrô Trần Quang Điệp, ông Giuse Phạm Ngọc Khang, ông Giuse Vũ Quang Thành.

- Thánh lễ chiều 18 giờ 00 : Dành cho thiếu nhi - Hát lễ : Ca đoàn Chúa Hài Đồng.
- Công bố Lời Chúa – Lời nguyện chung : Ca đoàn Chúa Hài Đồng phụ trách.
- Thừa Tác Viên : Ông Martinô Lý Nguyễn Hồng Phúc, ông Martinô Nguyễn Thế Duy, ông Gioan Nguyễn Thanh Toàn, ông Đaminh Đỗ Hữu Minh.

- Thánh lễ tối 20 giờ 00 : Dành cho cộng đoàn - Hát lễ : Ca đoàn Giuse.
- Công bố Lời Chúa : Ông Gioan Baotixita Nguyễn Trường Sơn, bà Maria Nguyễn Thị Kim Toàn.
- Lời nguyện chung : Cô Cecilia Dương Thị Mậu.
- Thừa Tác Viên : Ông Gioan Baotixita Lê Hồng Vĩnh, ông Vincentê Phạm Đình Tín, ông Antôn Nguyễn Tấn Định, ông Gioan Baotixita Nguyễn Trường Sơn, ông Giuse Lâm Văn Tuấn.
Lưu ý : Sau thánh lễ, có nghi thức thánh hóa và nhận Lộc Thánh.

II/ MÙNG MỘT TẾT : Thứ Bảy, ngày 25.01.2020 : CẦU BÌNH AN NĂM MỚI.
Thánh lễ sáng 6 giờ 30 : CHÚC TẾT CHA CHÁNH XỨ VÀ CỘNG ĐOÀN.
- Hát lễ : Ca đoàn Gioan Baotixita.
- Công bố Lời Chúa : Ông Gioan Nguyễn Thanh Toàn, bà Maria Nguyễn Thị Kim Oanh (Thánh Đê).
- Lời nguyện chung : Cô Cecilia Trần Thị Kim Tuyến.
- Thừa Tác Viên : Ông Antôn Nguyễn Văn Dược, ông Giuse Đỗ Xuân Kiên, ông Martinô Lý Nguyễn Hồng Phúc, ông Gioan Nguyễn Văn Tiến, ông Giuse Vũ Quang Thành.
Lưu ý : Sau Thánh lễ sáng, xin kính mời quý thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ tập trung tại nhà kiếng chúc Tết Cha Chánh xứ và chúc Tết nhau.

- Thánh lễ chiều 17 giờ 30. - Hát lễ : Ca đoàn Lòng Chúa Thương Xót.
- Công bố Lời Chúa : Ông Phêrô Nguyễn Thông Quyền, cô Catarina Đỗ Thị Thủy Tiên.
- Lời nguyện chung : Cô Matta Nguyễn Thị Kim Nga.
- Thừa Tác Viên : Ông Antôn Nguyễn Mạnh Cường, ông Giuse Lâm Văn Tuấn, ông Gioan Baotixita Lê Hồng Vĩnh, ông Phêrô Nguyễn Thông Quyền.

Không có Thánh lễ tối 19 giờ 00.

III/ MÙNG HAI TẾT : Chúa Nhật, ngày 26.01.2020 : KÍNH NHỚ TỔ TIÊN.
Không có Thánh lễ sáng 5 giờ 00.

Thánh lễ sáng 6 giờ 00 : KÍNH NHỚ TỔ TIÊN & CHÚC THỌ QUÝ CỤ.
- Hát lễ : Ca đoàn Cecilia.
- Trống khẩu : Ông Phêrô Nguyễn Thông Quyền.
- Thánh giá nến cao : Ông Giuse Đỗ Xuân Kiên, ông Giuse Lâm Văn Tuấn, ông Antôn Nguyễn Văn Dược.
- Công bố Lời Chúa : Ông Antôn Nguyễn Văn Dược, bà Matta Ngô Thị Thảo.
- Lời nguyện chung : Bà Têrêsa Trần Thị Bạch Tuyết.
- Thừa Tác Viên : Ông Antôn Nguyễn Văn Dược, ông Giuse Đỗ Xuân Kiên, ông Martinô Lý Nguyễn Hồng Phúc, ông Gioan Nguyễn Văn Tiến, ông Antôn Đỗ Đức Tuấn, ông Giuse Vũ Quang Thành.

Thánh lễ sáng 8 giờ 00 : Hát lễ : Ca đoàn Chúa Hài Đồng.
- Công bố Lời Chúa – Lời nguyện chung : Ca đoàn Chúa Hài Đồng phụ trách.
- Thừa Tác Viên : Ông Martinô Lý Nguyễn Hồng Phúc, ông Martinô Nguyễn Thế Duy, ông Vincentê Phạm Đình Tín, ông Gioan Nguyễn Thanh Toàn.

Thánh lễ chiều 16 giờ 00 : Hát lễ : Ca đoàn Têrêsa.
- Công bố Lời Chúa : Ông Đaminh Đỗ Hữu Minh, bà Maria Trần Thị Tuyết Yến.
- Lời nguyện chung : Ông Gioan Baotixita Nguyễn Đức Hòa.
- Thừa Tác Viên : Ông Gioan Nguyễn Thanh Toàn, ông Đaminh Đỗ Hữu Minh, ông Giuse Vũ Đình Khả, ông Gioan Baotixita Nguyễn Đức Hòa, ông Phanxicô Xaviê Nguyễn Quốc Tân.

Thánh lễ chiều lễ 17 giờ 30 : Hát lễ : Ca đoàn Maria Goretty.
- Công bố Lời Chúa : Ông Vincentê Phạm Đình Tín, bà Catarina Nguyễn Thị Kim Liên.
- Lời nguyện chung : Ông Martinô Lý Nguyễn Hồng Phúc.
- Thừa Tác Viên : Ông Vincentê Phạm Đình Tín, ông Antôn Nguyễn Mạnh Cường, ông GB Nguyễn Trường Sơn, ông Phêrô Trần Quang Điệp, ông Giuse Hồ Quang Thành.
Lưu ý : Sau Thánh lễ, Cha chủ tế, Hội đồng Mục vụ giáo xứ và cộng đoàn cùng viếng Nhà Chờ Phục Sinh. Ban trật tự sắp xếp đường đi, vị trí giữa nhà thờ và rẽ trái xuống Nhà Chờ Phục Sinh.

Thánh lễ tối 19 giờ 00 : Hát lễ : Ca đoàn Mẹ Vô Nhiễm.
- Công bố Lời Chúa : Ông Nguyễn Thành Bảo, bà Anna Huỳnh Thị Kim Hoa.
- Lời nguyện chung : Bà Maria Nguyễn Thị Nguyệt.
- Thừa Tác Viên : Ông Antôn Nguyễn Tấn Định, ông Phaolô Nguyễn Văn Hồng, ông Antôn Đỗ Đức Tuấn, ông Gioan Baotixita Lê Hồng Vĩnh, ông Giuse Đỗ Minh Phong.
Lưu ý : Sau Thánh lễ, Cha chủ tế, Hội đồng Mục vụ giáo xứ và cộng đoàn cùng viếng Nhà Chờ Phục Sinh. Ban trật tự sắp xếp đường đi, vị trí giữa nhà thờ và rẽ trái xuống Nhà Chờ Phục Sinh.

IV/ MÙNG BA TẾT : Thứ Hai, ngày 27.01.2020 : THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM.
Thánh lễ sáng 6 giờ 30 : Hát lễ : Ca đoàn Đaminh.
- Công bố Lời Chúa : Ông Giuse Vũ Quang Thành, bà Maria Nguyễn Thị Xuân Mai.
- Lời nguyện chung : Ông Vincentê Phạm Đình Tín.
- Thừa Tác Viên : Ông Antôn Nguyễn Văn Dược, ông Giuse Đỗ Xuân Kiên, ông Martinô Lý Nguyễn Hồng Phúc, ông Gioan Nguyễn Văn Tiến, ông Antôn Đỗ Đức Tuấn, ông Giuse Vũ Quang Thành.

- Thánh lễ chiều 17 giờ 30 : Hát lễ : Ca đoàn Chúa Hài Đồng.
- Công bố Lời Chúa – Lời nguyện chung : Ca đoàn Chúa Hài Đồng phụ trách.
- Thừa Tác Viên : Ông Vincentê Phạm Đình Tín, ông Antôn Đỗ Đức Tuấn, ông Giuse Lâm Văn Tuấn, ông Antôn Nguyễn Tấn Định.

Phân Công :
- Hội Các Bà Mẹ Công Giáo : Quét dọn trong và ngoài nhà thờ.
- Cộng đoàn Gia Trưởng : Treo băng rôn, cờ trong và ngoài nhà thờ.
- Ban Trật Tự : Sắp xếp trật tự cộng đoàn tham dự Thánh lễ vào ngày 24.01.2020 
(lễ Giao Thừa 30 Tết).
- Tổ bảo vệ : Giữ xe vào ngày 24-25-26-27.01.2020 (Giao Thừa, mồng một, mồng hai, mồng ba Tết).
Gx.Vườn Xoài, ngày 20 tháng 01 năm 2020
                                                                       Ban Thường Vụ/ HĐMVGX