27/10/2019
325
Chương trình lễ các thánh Nam Nữ, và Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời.
Chương trình lễ các thánh Nam Nữ, và Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời

Thứ 6 Ngày 01/11/2019: Lễ Các Thánh Nam Nữ
Thánh Lễ sáng 5 giờ 00.
Thánh Lễ Chiều 16 giờ 00.
Thánh Lễ Chiều 17 giờ 30.
Thánh Lễ tối 19 giờ 00.

Thứ 7 Ngày 02/11/2019: Lễ cầu cho các tín hữu qua đời

Thánh lễ sáng 5 giờ 00.

Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời tại Đất Thánh giáo xứ lúc 6 giờ 30 thứ bảy ngày 02/11/2019.
Lưu ý: Xe đi Đất Thánh khởi hành sau Thánh lễ sáng 5 giờ 45.

Thánh lễ chiều 16 giờ 00.
Sau Thánh lễ cộng đoàn viếng nhà Phục Sinh.

Thánh lễ chiều 17 giờ 30.
Cầu nguyện cho Hội đồng Mục vụ Giáo xứ các khóa đã qua đời.
Sau Thánh lễ, công đoàn xuống viếng nhà Phục Sinh.

Thánh lễ tối 19 giờ 00.
Cầu nguyện cho những người giao dân các giáo khu trong năm đã qua đời.
Sau Thánh lễ, công đoàn xuống viếng nhà Phục Sinh.