09/09/2013
3020
Khu giáo Thánh Tùy
Tiểu sử Thánh Phêrô Lê Tùy, linh mục Tử Đạo (1773-1833),
Sinh năm 1773, người làng Bằng Sở, huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông ( ngày nay là Giáo xứ Sở Hạ, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Tây).
Thụ phong Linh mục năm 1803, làm Phó Xứ Đông Thành, Chân Lộc, Nghệ An.
Ngày 25/6/1833, khi cha Phêrô Lê Tùy đến ban phép Xức Dầu Thánh cho một bệnh nhân tại xứ đạo Thành Trai, thì bị bắt và giải về Dinh Nghệ An (lúc này vua Minh Mạng ra sắc lệnh cấm đạo gắt gao)
Các quan khuyên cha chối bỏ chức linh mục, cứ khai làm nghề lương y sẽ được tha. Cha khẳng khái từ chối.
Suốt 3 tháng trong tù, cha Lê Tùy luôn vui vẻ, hòa nhã và can đảm trước mọi khổ nhục, khẳng khái xác định mình là linh mục.
Ngày 10/10/1833, vua Minh Mạng ra sắc chỉ xử trảm quyết, cha Lê Tùy không chút lo sợ mà còn vui vẻ nói: “Bấy lâu thật tôi không dám đợi trông ơn lớn lao như vậy”.
Sáng hôm sau, ngày 11/10/1833, cha Phêrô Lê Tùy hiên ngang tiến ra pháp trường Quân Ban. Một giáo hữu trải chiếu Ngài quỳ xuống cầu nguyện, xong ngài quay qua bảo quân lính “Tôi đã sẵn sàng”. Lưỡi gươm vung lên, đầu vị Tử Đạo rơi xuống trong khi linh hồn vút cao bay về Trời.
Ngày 27/05/1900, Đức Giáo Hoàng Lêô XIII suy tôn Ngài lên bậc Chân Phước
Ngày 19/6/1988, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên phong ngài lên bậc Hiển Thánh


Ngày lễ mừng bổn mạng: 11/10
Ban đại diện khu giáo khóa 10 ( 2015- 2019)
1/Ô.Phanxicô Xaviê Nguyễn Đăng Khánh, trưởng khu
2/B. Maria Nguyễn Thị Kim Liên, phó khu
3/B. Catarina Đỗ Thị Thủy Tiên, thư ký
4/B. Anna Nguyễn Thị Kim Oanh, thủ quỹ


Địa lý
Là một trong những khu giáo được xem là nhỏ so với các khu giáo khác, lý do đơn giản là khi địa bàn giới hạn trong 4 con hẻm ngắn: 351, 339, 331, 315 Lê Văn Sỹ với chỉ 68 hộ gia đình.
Khởi đầu, Ban đại diện lâm thời có 2 thành viên ( ông Antôn Trần Tiến Minh và ông Antôn Trần Văn Đôn ). Năm 1981, khóa chính thức đầu tiên với 105 hộ giáo dân, Ban đại diện khu giáo ra mắt với 4 thành viên
 -Ông Giuse Đỗ Duy Khang
 -Bà Têrêsa Vũ Thị Chiên
 -Bà Anna Phạm Thị Thu Hương
 -Ông Giuse Vũ Đình Tân
Lòng nhiệt tình của giáo dân cộng với sự hoạt động tích cực của Ban hành giáo, sinh hoạt của rất sôi nổi và gắn bó.
Năm 1990, do biến động khách quan số giáo dân giảm sút. Năm 1997, do chương trình cải tạo kenh Nhiêu Lộc, số hộ giáo dân bị giải tỏa di dời khá đông. Khu giáo chỉ còn lại 297 người với 68 hộ ( 133 nam và 164 nữ ).

Khu giáo có may mắn là sự hiện diện của Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Các nữ tu đã đóng góp phần quan trọng trong các sinh hoạt khu giáo, đặc biệt trong việc giúp cộng đoàn cầu nguyện, đọc kinh tại các gia đình cũng như trong công việc thăm viếng trao ban Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân, quý cụ cao tuổi. Về hoạt động xã hội, Ban đại diện thường xuyên tổ chức thăm viếng, trợ giúp những gia đình khó khăn kể cả các gia đình không cùng tôn giáo.
Quyết tâm của Ban đại diện hiện nay là cố gắng duy trì thành quả, phát huy nỗ lực bản thân không chỉ để xứng đáng công lao các vị tiền nhiệm mà còn phát triển khu giáo ngày thêm lớn mạnh và bền vững.


Danh sách Ban đại diện khu giáo các khóa

Ban đại diện khu giáo khóa đầu tiên (1980-1981)

1/Ô.Antôn Trần Tiến Phong
2/Ô.Đaminh Trần Trí Thức
3/Ô.Giuse Nguyễn Cao Khuyến
4/Ô.Antôn Trần Văn Đôn


Ban đại diện khu giáo khóa 1 (1981-1984)
1/Ô.Giuse Đỗ Văn Khang - Trưởng khu
2/Ô.Antôn Trần Văn Đôn, phó khu
3/Ô.Giuse Vũ Đình Tân, thư ký
4/Bà Têrêsa Vũ Thị Thiên, Ủy viên
5/Bà Anna Phạm Thị Thu Hương, Ủy viên


Ban đại diện khu giáo khóa 2 (1984-1987)
1/Ô.Giuse Đỗ Văn Khang,Trưởng khu
2/Ô.Antôn Trần Văn Đôn, phó khu
3/Ô.Phanxicô Vũ Khắc Nhượng, thư ký
4/Bà Têrêsa Vũ Thị Chiên, Ủy viên
5/Bà Anna Phạm Thị Thu Hương, Ủy viên
6/Bà Giuse Nguyễn Đăng Khôi, Ủy viên
7/Bà Giuse Trần Văn Tuyên, Ủy viên


Ban đại diện khu giáo khóa 3 (1987-1990)
1/Ô.Giuse Đỗ Văn Khang,Trưởng khu
2/Ô.Giuse Nguyễn Văn Tuyên, phó khu
3/Ô.Giuse Nguyễn Đăng Khôi, Ủy viên
4/Ô.Phanxicô Vũ Khắc Nhượng,Ủy viên
5/Bà Têrêsa Vũ Thị Chiên,Ủy viên.


Ban đại diện khu giáo khóa 4 (1990-1993)
1/Ô.Giuse Nguyễn Đăng Khôi,Trưởng khu
2/Ô.Giuse Lê Chính Định,Phó khu,(Ban Thường vụ)
3/Bà Maria Nguyễn Thị Thanh,Ủy viên
4/Bà Maria Nguyễn Thị Vi, Ủy viên
5/Bà Annê Đỗ Thị Vân Khanh,Ủy viên


Ban đại diện khu giáo khóa 5 (1993-1997)
1/Ô.Giuse Nguyễn Đăng Khôi, Trưởng khu
2/Ô.Phêrô Nguyễn Hiệp Hòa,phó khu kiêm thư ký
3/Ô.Phêrô Trần Quang Điệp,Ủy viên Phụng vụ
4/.Bà Maria Phạm Thị Thục,Ủy viên Giáo lý
    (thay bà Maria Madalêna Nguyễn Thị Vân, UV Giáo lý, từ nhiệm 20/10/1996)
5/Bà Clara Vũ Thị Nghĩa, UV xã hội
     (thay bà Matta Hồ Thị Bạch Mai,UV xã hội từ nhiệm). 


Ban đại diện khu giáo khóa 6 (1998-2002)
1/Ô.Giuse Nguyễn Đăng Khôi,Trưởng khu
2/Ô.Đaminh Vũ Văn Khắc,phó khu,(Ban Thường vụ)
3/Ô.Phêrô Nguyễn Hiệp Hòa, thư ký
4/Ô.Phêrô Trần Quang Điệp, UV Phụng vụ
5/Bà Maria Phạm Thị Thục, UV xã hội
6/Bà Maria Nguyễn Thị Sen (Mai), UV Giáo lý


Ban đại diện khu giáo khóa  7 (2002-2006)
1/Ô.Phêrô Trần Quang Điệp,Trưởng khu
    (thay ông Giuse Nguyễn Đăng Khôi, Trưởng Khu,qua đời ngày 05.07.2005).
2/Ô.Phanxicô Xaviê Nguyễn Đăng Khánh, thư ký kiêm UV Phụng vụ
3/Bà Nguyễn Thị Sen (Mai), Phó khu kiêm UV Giáo lý
4/Bà Maria Nguyễn Thị Thục, UV xã hội
5/Ô.Đaminh Nguyễn Văn Vũ, thủ quỹ                   
                               

Ban đại diện khu giáo khóa  8 (2006-2010)
1/Ô.Phêrô Trần Quang Điệp,Trưởng khu
2/Bà Maria Nguyễn Thị Sen( Mai),phó khu kiêm thủ qũy
3/Bà Catarina Đỗ Thị Thủy Tiên,UV xã hội
4/Ô.Phanxicô Xaviê Nguyễn Đăng Khánh, UV Phụng vụ    
5/Bà Agnes Trần Thị Ngọc Hoa, thủ quỹ


Ban đại diên khu giáo khóa 9 ( 2010- 2014)
1/Ô.Phêrô Trần Quang Điệp,Trưởng khu
2/Ô.Phanxicô Xaviê Nguyễn Đăng Khánh, UV Phụng vụ
3/Bà Maria Nguyễn Thị Kim Liên, UV Xã Hội
4/Bà Catarina Đỗ Thị Thủy Tiên, thủ quỹ
5/Bà Đinh Thị Hoa, thư ký