09/09/2013
2617
Khu giáo Thánh Loan
Thánh tử đạo Luca Vũ Bá Loan, linh mục ( 1756-1840 )
Thánh Luca Vũ Bá Loan sinh năm 1756 tại họ Bút Quai, thuộc xứ Bút Đông, Giáo phận Tây Đàng Ngoài. Lớn lên Ngài dâng mình cho Chúa, và năm 1798 mọi người đều biết ngài là một vị linh mục thánh thiện, sống khiêm nhường và khó nghèo. Ngài đã làm việc tại các xứ Nam Sang, Kẻ Vồi, và coi xứ Kẻ Sở cho tới khi bị bắt. Khi đi làm phúc tại họ Kẻ Chuồn, ngài bị bắt và bị đòi tiền chuộc rất nặng hôm đó là ngày 10/1/1840, thời vua Minh Mạng. Nhưng rồi chuyện đến tai quan trên, ngài bị giải về huyện Phú Xuân; mười lăm ngày sau lại bị điều về Hà Nội. Vì già yếu, ngài được đối xử tử tế, nhưng cũng mấy lần bị tra tấn và dụ dỗ bỏ đạo. Là chủ chăn, ngài luôn luôn giữ vững Đức Tin và ước ao được phúc tử đạo. Do đó, ngài bị đóng gông mang xiềng và bị kết án tử hình, dù luật  nhà nước cấm xử tử người già trên 60 tuổi.
Triều đình chuẩn y và gởi trả bản án về tỉnh. Mãi chiều ngày 04/6/1840 bản án tử hình mới ra tới Hà Nội. Sáng hôm sau,tức ngày 05/6/1840, ngài bị điệu đi xử trảm ở Ô Cầu Giấy. Quân lính tình nguyện cáng cha già Loan ra pháp trường nhưng cha cảm ơn và từ chối. Đến pháp trường cha quỳ gối cầu nguyện rồi vui vẻ đón nhận phúc tử đạo. Các tín hữu cởi áo, thấm máu vị tử đạo như một chứng tích anh hùng của người cha tuy già yếu nhưng mạnh mẽ về niềm tin.
Ngày 27/5/1900, Đức Giáo Hoàng Lêô XIII suy tôn ngài lên bậc Chân Phước
Ngày 19/6/1988, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên phong ngài lên bậc Hiển Thánh
 
Ban Đại diện khu giáo và cha chánh xứ
Ngày lễ mừng bổn mạng: 5/6
Ban đại diên khu giáo khóa 9 ( 2010-2014)
1/Ô.Gioan Nguyễn Tấn Phước,Trưởng khu
2/Ô.Lazarô Lê Ngọc Tài,phó khu kiêm UV Phụng vụ
3/Ô.Giuse Đỗ Đình Toàn,kế toán
4/Ô.Phêrô Vũ Hải Hưng,thủ quỹ
5/Ô.Phaolô Trần Đình Phương,phụ trách âm thanh
6/Ô.Phêrô Đỗ Vũ Ngọc Hùng,phụ trách Ca đoàn
7/Bà Rosa Cao Thị Thêu,UV Giáo lý và xã hội
8/Bà Anna Nguyễn Thị Kim Oanh,Nội vụ-kiểm soát
 Địa lý:

Là khu giáo duy nhất có được ngôi Nhà nguyện, qua sự hy sinh đóng góp của nhiều thành viên trong khu giáo,nhất là cụ Giuse Nguyễn Mạnh Đề một trong những giáo dân đầu tiên của giáo xứ.Gia đình cụ là mẫu gương sáng trong sinh hoạt phụng vụ tại khu giáo.Điểm nổi bật của khu giáo Thánh Linh là hầu như các gia đình đều là đạo gốc,lại quy tụ tại một khu xóm nên tinh thần sống đạo rất cao, đó là nhờ hoa quả của các bậc tiền nhân
Trải qua hơn 25 năm kể từ những ngày đầu thành lập,mặc cho những biến động, thăng trầm,sinh hoạt phụng vụ của giáo dân vẫn được duy trì đều đặn
(Năm 2012 theo đề nghị của cha chánh xứ, khu giáo đã chọn Thánh Luca Vũ Bá Loan là bổn mạng khu giáo)

Nhà nguyện Chúa Thánh Linh-khu giáo Thánh Loan

 
Danh sách Ban đại diện khu giáo các khóa
Ban đại diện khu giáo khóa đầu tiên (1980-1981) 

1/Ô.Giuse Nguyễn Mạnh Đề
2/Ô.Phanxicô Hoàng Văn Kế
3/Ô.Anphongsô Đỗ Xuân Phong 
4/Ô.Micae Lê Đức Hinh
5/Ô.Giuse Đinh Quang Tòng

Ban đại diện khu giáo khóa 1 (1981-1984)
1/Ô.Giuse Nguyễn Mạnh Đề - Trưởng Khu.
2/Ô.Micae Lê Đức Hinh - Phó Khu.
3/Bà Maria Bùi Thị Bảy - Ủy Viên.
4/Ô.Lôrensô Hoàng Bá A - Ủy Viên, Ban Thường Vụ.
5/Ô.Giuse Đinh Quang Tòng, Thư Ký 

Ban đại diện khu giáo khóa 2 (1984 - 1987)
1/Ô.Giuse Nguyễn Mạnh Đề,Trưởng khu (qua đời 19/6/1998)
2/Ô.Lôrensô Hoàng Bá A,phó khu (Ban Thường vụ)
3/Bà Maria Nguyễn Thị Bảy,Ủy viên

Ban đại diên khu giáo khóa 3 (1987-1990)
1/Ô.Giuse Nguyễn Mạnh Đề,Trưởng khu
2/Ô.Lôrensô Hoàng Bá A,phó khu
3/Bà Maria Đinh Thị Lộc,Ủy viên
4/Ô.Benadetta Nguyễn Thị Hồng,Ủy viên
5/Ô.Gioan Baotixita Trần Đức,Ủy viên

Ban đại diện khu giáo khóa 4 (1990-1993)
1/Ô.Giuse Nguyễn Mạnh Đề,Trưởng khu
2/Ô.Lôrensô Hoàng Bá A,phó Khu,UV kiểm soát tài sản.
3/Ô.Gioan Baotixita Trần Đức,UV Phụng vụ
4/Ô.Micae Trần Văn Hồ,UV Giáo lý
5/Bà Maria Bùi Thị Bảy,thủ quỹ
6/Bà Têrêsa Mạc Thị Thùy Hương,thư ký kiêm UV xã hội
7/Bà Maria Đinh Thị Lộc,Ủy viên, (Ban Thường vụ)
Ban đại diên khu giáo khóa 5 (1993-1997)
1/Ô.Giuse Nguyễn Mạnh Đề,Trưởng khu (qua đời 19/6/1998)
2/Ô.Lôrensô Hoàng Bá A,phó khu
3/Ô.Giuse Nguyễn Văn Thịnh, thủ quỹ
    (Bà Maria Đinh Thị Lộc,UV thủ quỹ,qua đời 26/7/1999)
4/Ô.Micae Trần Văn Hồ, UV Phụng vụ
5/Ô.Giuse Trần Văn Bằng, UV Giáo lý
6/Ô.Gioan Baotixita Trần Đức,Ủy viên, (Ban Thường vụ)
7/Bà Têrêsa Trịnh Thị Tú Thùy, thư ký kiêm UV xã hội
    (thay bà Maria Phạm Thị Minh Nguyệt - Ủy Viên Xã Hội, từ nhiệm)
Ban đại diện khu giáo khóa 6 (1998-2002)
1/Ô.Lôrensô Hoàng Bá A,Trưởng khu
2/Ô.Micae Trần Văn Hồ, UV Phụng vụ
3/Ô.Phêrô Đỗ Đình Bảng,thư ký
4/Bà Maria Đinh Thị Lộc, thủ quỹ kiêm UV xã hội
5/Ô.Đaminh Mai Văn Sáu, Ủy viên (Ban Thường Vụ)
6/Bà Têrêsa Trịnh Thị Tú Thùy, UV Giáo lý
7/Ô.Antôn Trần Tiến Long,UV Phụng vụ.
8/Ô.Giuse Trần Anh Tiến, UV xã hội
9/Ô.Giuse Nguyễn Văn Thịnh, UV xã hội (qua đời 11/7/2000)

Ban đại diện khu giáo khóa 7 (2002-2006)
1/Ô.Phêrô Hoàng Văn Thắng, Trưởng khu
    (thay ông Laurensô Hoàng Bá A,Trưởng khu,nghỉ bệnh)
2/Ô.Phêrô Đỗ Đình Bảng,thư ký
3/Bà Têrêsa Trịnh Thị Tú Thùy, thủ quỹ kiêm UV Giáo lý
4/Ô.Giuse Trần Anh Tiến, UV Phụng vụ 1
5/Ô.Gioan Nguyễn Thanh Hiệp, UV Phụng vụ 2
6/Bà Maria Mạc Thị Thùy Hương, UV xã hội
7/Ô.Giuse Đỗ Nhất Định, UV nội vụ

Ban đại diện khu giáo khóa 8 (2006-2010)
1/Ô.Phêrô Hoàng Văn Thắng,Trưởng khu
2/Ô.Đỗ Nhất Định - Phó Khu,Phụng vụ 1
3/Bà Lê Thị Bạch Tuyết, thư ký
4/Ô.Giuse Trần Anh Tiến, thủ quỹ kiêm UV Phụng vụ 2
5/Ô.Lê Anh Tài, Trưởng Ban Mai Táng
6/Ô.Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Hiệp, UV Phụng vụ
7/Bà Têrêsa Mạc Thị Thùy Hương, UV xã hội và Giáo lý