09/09/2013
3114
Khu Giáo Thánh Lạc ( Mẫu )
Tiểu sử Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc,linh mục (1795-1839)
Thánh Anrê Trần An Dũng (Lạc), sinh năm 1795, nguyên quán thuộc tỉnh Bắc Ninh, trong một gia đình nghèo và ngoại giáo. Khi ngài còn nhỏ, gia đình đã bỏ quê ra Hà Nội kiếm kế sinh nhai. Tại đây, ngài được một thầy giảng đem về Vĩnh Trị dạy các lẽ đạo, rồi chịu phép rửa tội. Sau khi theo học chữ Hán và La tinh, ngài nhận nhiệm vụ thầy giảng và sau ít năm truyền giáo, được lãnh chức linh mục ngày 15/3/1823. Sau đó, ngài làm Cha sở Kẻ Đầm và bị bắt tống vào ngục năm 1835. Nhưng rồi lại được thả về nhờ một người tân tòng bỏ tiền chuộc. Và từ đó, ngài đổi tên là  Anrê Lạc

Ba lần bị bắt đủ để cha nhận ra đây là thánh ý Chúa muốn cha nhận hồng phúc tử đạo.Tại Hà Nội, sau mấy lần tra hỏi và dọa nạt thấy vị chứng nhân không thay đổi, các quan liền làm án xin vua xử trảm.
Cha Trần An Dũng Lạc đã lãnh phúc tử đạo ngày 21/12/1839 tại bãi ngoài cửa Ô Cầu Giấy, Hà Nội. Thi hài cha được an táng tại nhà bà Lý Quý gần đó 
Ngày 27/5/1900, Đức Giáo Hoàng Lêô XIII đã suy tôn ngài lên bậc Chân Phước
Ngày 19/6/1988, Đức Giáo Hoàng Gioan Phao lô II đã tuyên phong ngài lên bậc Hiển Thánh


Ngày lễ mừng bổn mạng: 21/12
Ban đại diên khu giáo,khóa 9 ( 2010-2014)
1/Bà.Cecilia Hoàng Thị Kim,Trưởng khu
2/Ô.Giuse Hồ Quang Thành,Phó khu
3/Bà.Anna Nguyễn Thị Dung,thư Ký-thủ quỹ
4/Bà.Anna Hoàng Thị Dáng,xã hội
5/Ô.Giêrađô Nguyễn Xuân Tín,Phụng vụ
6/Ô.Antôn Nguyễn Thanh Tú,Giáo lý

Địa lý: Khu Giáo Thánh Lạc(Mẫu)
Khu giáo nằm cách xa nhà thờ nhưng gần xứ bạn ( Dòng Chúa Cứu Thế, Phaolô III ) lại thuộc vị trí khá đặc biệt: Sau lưng chợ Nguyễn Văn Trỗi. Bà con giáo dân đa phần là tiểu thương, nên phần lớn sinh sống nhờ vào chợ, chen lẫn với các hộ lương dân khác trong những con hẻm nhỏ quanh co
Điều kiện để giáo dân tham gia các hoạt động của giáo xứ cũng rất hạn chế. Vì giới trẻ thì lo chuyện học hành, lớp bận chuyện công việc làm ăn, giới phụ lão thì sức khỏe lại là trở ngại và muôn ngàn lý do khách quan khác. Sinh hoạt khu như những dịp đọc kinh luân phiên chỉ dựa vào các bà mẹ Công Giáo cùng Ban đại diện
Trải qua 7 nhiệm kỳ Hội đồng Mục vụ Giáo Xứ, khu giáo chỉ có 4 Trưởng khu nhưng đều nhiệt tình và năng động, nhờ đó dẫu khó khăn vẫn duy trì được các hoạt động và luôn gắn bó với giáo xứ. Tình cảm của giáo dân vẫn luôn hướng về giáo xứ qua việc tham gia các sinh hoạt Phụng vụ, tham dự Thánh lễ
Nhưng trên hết vẫn là sự nâng đỡ che chở Thánh bổn mạng: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (năm 2012 theo đề nghị của cha chánh xứ, khu giáo đã lấy Thánh tử đạo An-rê Dũng Lạc là bổn mạng của khu giáo)
Điều đó có thể nhận thấy rõ rệt là dù trong môi trường khá nhạy cảm nhưng rất ít gia đình có con em vướng vào tệ nạn xã hội. Vì vậy quyết tâm của Ban đại diện là sẽ tích cực duy trì việc đọc kinh luân phiên các gia đình nhằm nêu gương cho giới trẻ cũng như giữ gìn đức tin, làm mẫu gương cho những người xung quanh trong việc nuôi dạy đức tin.
Đồng thời quan tâm, chia sẻ với các gia đình không kể lương giáo để làm chứng trong rao giảng Tin Mừng, nhất là các gia đình vướng mắc rối ren.

Danh sách Ban đại diện khu giáo các khóa
Ban đại diện khu giáo khóa 1(1981-1984)
1/Ô.Phaolô Nguyễn Điền,Trưởng khu
  (thay ông Phanxicô Hoàng Văn Kế,Trưởng Khu, từ nhiệm tháng 06/1983).
2/Ô.Anphongsô Đỗ Xuân Phong, thư ký
3/Bà Maria Lê Thị Viêm,Ủy viên
4/Ô.Antôn Lại Gia Khánh,Ủy viên, (Ban Thường vụ)
5/Ô.Vincentê Trương Văn Nam, Ủy viên

Ban đại diện khu giáo khóa 2 (1984-1987)
1/Ô.Phaolô Nguyễn Điền,Trưởng khu.
2/Ô.Vincentê Trương Văn Nam,phó khu
3/Ô.Anphongsô Đỗ Xuân Phong,thư ký
4/Bà Maria Lê Thị Viêm, Ủy viên
5/Bà Anna Nguyễn Thị Thông, Ủy viên
6/Ô.Dominicô Nguyễn Văn Nghĩa, Ủy viên
7/Ô.Dominicô Nguyễn Văn Lễ, Ủy viên

Ban đại diện khu giáo khóa 3 (1987-1990)
1/Ô.Phaolô Nguyễn Điền,Trưởng khu
2/Ô.Đaminh Nguyễn Văn Nghĩa,Phó khu
3/Ô.Vincentê Trương Văn Nam, Ủy viên
4/Ô.Phêrô Nguyễn Lễ, Ủy viên
5/Bà Anna Nguyễn Thị Thông, Ủy viên
6/Bà Maria Nguyễn Thị Kim Chi, Ủy viên

Ban đại diện khu giáo khóa 4 (1990-1993)
1/Ô.Phaolô Nguyễn Điền, Trưởng khu
2/Ô.Đaminh Nguyễn Văn Nghĩa, phó khu
3/Ô.Phaolô Tống Kim Long, Ủy viên
4/Ô.Anphongsô Đỗ Xuân Phong, Ủy viên, (Ban Thường vụ)
5/Bà Anna Nguyễn Thị Thông, Ủy viên
6/Bà Maria Lê Thị Viêm, Ủy viên
7/Bà Têrêsa Vũ Thị Lan, Ủy viên
Ban đại diện khu giáo khóa 5 (1993-1997)
1/Ô.Đaminh Nguyễn Văn Nghĩa,Trưởng khu
2/Ô.Giuse Đặng Văn Quán, phó khu kiêm thư ký
3/Ô.Phêrô Đỗ Bình Bảng, UV Phụng vụ
4/Ô.Gioan Baotixita Hoàng Văn Thạch, thủ quỹ
5/Bà Maria Lê Thị Viên, UV xã hội
6/Bà Têrêsa Vũ Thị Lan, UV Giáo lý
7/Ô.Anphongsô Đỗ Xuân Phong, Ủy viên, (Ban Thường vụ)

Ban đại diên khu giáo khóa 6 (1998-2002)
1/Ông Đaminh Nguyễn Văn Nghĩa,Trưởng khu
2/Bà Maria Cecilia Hoàng Thị Kim, Phó khu kiêm UV xã hội
3/Bà Têrêsa Vũ Thị Lan, UV Giáo lý
4/Ông Anphongsô Đỗ Xuân Phong, Ủy viên, (Ban Thường Vụ)

Ban đại diện khu giáo khóa 7 (2002-2006)
1/Bà Cecilia Hoàng Thị Kim,Trưởng khu
2/Ô.Anphongsô Đào Quốc Học, phó khu kiêm UV Phụng vụ
3/Ô.Lu-y Đỗ Thiện Dưỡng, UV xã hội
4/Ô.Giuse Hồ Quang Thành, UV Giáo lý
5/Ô.Antôn Đỗ Ngọc Tuyển, thư ký kiêm thủ quỹ
  (thay bà Maria Phạm Ánh Tuyết,thủ quỹ, đi nước ngoài)

Ban đại diện khu giáo khóa 8 (2006-2010)
1/Bà Cecilia Hoàng Thị Kim,Trưởng khu        
2/Ô.Giuse Hồ Quang Thành,Phó khu
3/Ô.Antôn Đỗ Ngọc Tuyển,thủ qũy
4/Ô.Louis Đỗ Thiện Dưỡng,xã hội             
5/Ô.Anphongsô Đào Quốc Học,Phụng vụ