09/09/2013
2774
Khu giáo Thánh Gẫm
Tiểu sử Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm,tên thật là Lê Văn Bôi ( 1813-1847)
Sinh năm 1813, người làng Long Đại, họ đạo Gò Công ( bấy giờ thuộc tỉnh Biên Hòa, ngày nay là Giáo xứ Long Đại, thuộc phường Long Phước, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh). Ngài học Chủng Viện Lái Thiêu một thời gian ngắn.

Lê Văn Gẫm có tài kinh doanh buôn bán đường biển đi Singapore, đi các nơi vùng Đông Nam Á. Ông có công lớn hai lần đưa Đức Giám Mục Lefebvre Ngãi, Giám mục đầu tiên trong Giáo Phận Tây Đàng Trong từ Singapore về Giáo Phận, cũng vì vậy, ộng bị bắt giam ở ngục Bến Nghé.
Quan tra hỏi Lê Văn Gẫm trước công đường:
-  Mi chở thầy Tây về làm gì?
-  Bởi lòng tôi mộ đạo nên mới mang thầy tây sang Truyền giáo cho thiên hạ.
-  Nếu mi bỏ đạo, ta tha, bằng không, ta làm án chặt đầu.
-  Bẩm quan, tôi giữ đạo từ lúc lọt lòng mẹ, ông cha tôi, gia đình tôi đều quyết giữ đạo, tôi làm sao bỏ được.
Dù bị tra tấn dã man, Ngài vẫn giữ vững đức tin, vua Thiệu Trị phê án tử hình.
Ngày 11/05/1847, Ngài hiên ngang tới pháp trường Da Còm, khu vực chợ Đũi, chịu xử trảm.
Ngày 27/05/1900, Đức Giáo Hoàng Lêô XIII suy tôn ngài lên bậc Chân Phước.
Ngày 19/6/1988, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên phong ngài lên bậc Hiển Thánh


Ngày bổn mạng: 11/5 
Ban đại diện khu giáo khóa 10 ( 2015- 2019)
 
1/Ô. Vincentê Phạm Đình Tín, trưởng khu
2/Ô. Gioan Nguyễn Thành Bảo, phó khu
3/Ô. Phanxicô Nguyễn Quốc Tân, thư ký
4/
B. Maria Nguyễn Thị Cúc, thủ quỹ


Địa lý:
Từ lâu đã được nhiều người quen gọi là “khu giáo sở tại” lý do nhà thờ nằm trong địa giới Khu giáo và là Khu giáo lớn nhất bởi nhiều yếu tố: giáo dân đông, địa bàn rộng và trên hết là sức sống, hoạt động mạnh mẽ. Cơ sở của những đánh giá tích cực là Giáo xứ được hình thành khởi đầu từ xưa nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống đức tin của người giáo dân quanh đây.
Về mặt địa lý, địa giới được phân định từ hẻm 413 Lê văn Sỹ vành đai của nhà thờ kéo dài đến hẻm 483, hết địa bàn quận 3 sâu vào ranh giới của Giáo xứ Bùi Phát. Nói “sách vở” là vậy nhưng thực tế không đơn giản như “giấy bút” bởi địa giới hành chính  không như “kẻ thước”.
Về mặt lịch sử, không kể những năm tháng thuộc giai đoạn hình thành. Chỉ kể từ năm 1980 đến nay với 7 nhiệm kỳ chính thức một nhiệm kỳ lâm thời. Khu giáo trải qua 7 kỳ Trưởng khu:

-Cụ Phaolô Nguyễn Văn Hễ (1980).
-Ô.Phaolô Mathia Nguyễn Văn Nhất (1981-1984).
-Ô.Gioan nguyễn Văn Đạt (1984-1987).
-Ô.Giuse Trương Văn Duyên (1987-1990).
-Ô.Phaolô Trần Văn Chạm (1990-1993)
-Ô.Giuse Vũ Quý Đang (1993-1997)
-Ô.Giuse Vũ Quý Đang ( 1997-2000)
-Ô.Stêphanô Nguyễn Văn Bao (2002-2006)

Hoạt động Khu giáo cũng có truyền thống và sắc thái đặc trưng: hai ngày tĩnh tâm trước lễ Bổn mạng là một ví dụ. Hiện nay,thành phần Ban đại diện Khu giáo phần trẻ, nhiệt tình, phần kinh nghiệm lão thành. Vì vậy,Ban đại diện Khu giáo nhất quyết tiếp nối thành quả các bậc tiền nhiệm, cố gắng phát triển và phát huy sức mạnh của Khu giáo để giữ vững danh hiệu “Khu giáo sở tại Vườn Xoài” 

Danh sách Ban đại diện khu giáo các khóa

Ban đại diện khu giáo khóa lâm thời (1980-1981)

1/Ô.Phaolô Nguyễn Văn Hễ
2/Ô.Mathia Vũ Văn Nhất
3/Ô.Giuse Đỗ Xuân Hoa
4/Bà Agata Maria Nguyễn Thị Hường
5/Ô.Antôn Phạm Văn Song,Ban Thường vụ
6/Ô.Phaolô Nguyễn Văn Phổ
7/Ô.Phêrô Nguyễn Văn Cần


Ban đại diên khu giáo khóa 1(1981-1984)
1/Ô.Matthia Vũ Văn Nhất,Trưởng khu
2/Ô.Giuse Đỗ Xuân Hoa,phó khu (từ nhiệm tháng 1/1983)
3/Ô.Phêrô Phạm Ngọc Kim,Ủy viên
4/Ô.Phêrô Trịnh Văn Lý,Ủy viên
5/Bà Agata Maria Nguyễn Thị Hưởng,Ủy viên
6/Bà Perpetua Nguyễn Thị Mỡ (Mùi),Ủy viên
7/Ô.Antôn Phạm Văn Song,Ủy viên, (Ban Thường vụ)
8/Ô.Luca Vũ Văn Khá,Ủy viên, (Ban Thường vụ) (qua đời 27.03.1983).
9/Ô.Giuse Nguyễn Văn Đạt,thư ký


Ban đại diện khu giáo khóa 2 (1984-1987)
1/Ô.Gioan Nguyễn Văn Đạt,Trưởng khu
2/Ô.Giuse Trương Văn Duyên,phó khu
3/Ô.Antôn Trần Khắc Hòa,thư ký
4/Bà Agata Maria Nguyễn Thị Hường,Ủy viên
5/Bà Perpetua Nguyễn Thị Mỡ (Mùi),Ủy viên
6/Ô.Phêrô Phạm Ngọc Kim,Ủy viên
7/Ô.Antôn Phạm Văn Song,Ủy viên, (Ban Thường Vụ)
8/Ô.Phaolô Trần Văn Phổ,Ủy viên


Ban đại diện khu giáo khóa 3 (1987-1990)
1/Ô.Giuse Trương Văn Duyên,Trưởng khu
2/Ô.Phêrô Phạm Văn Kim,phó khu
3/Ô.Antôn Trần Khắc Hòa,Ủy viên (qua đời năm 1998).
4/Ô.Phaolô Trần Văn Phổ,Ủy viên, (Ban Thường vụ)
5/Ô.Antôn Phạm Văn Song,Ủy viên, (Ban Thường vụ).
6/Ô.Phaolô Dương Văn Thất,Ủy viên
7/Bà Maria Agata Nguyễn Thị Hường.
8/Bà Perpetua Nguyễn Thị Mỡ (Mùi),Ủy viên


Ban đại diện khu giáo khóa 4 (1990-1993)
1/Ô.Phaolô Trần Văn Chạm,Trưởng khu.
2/Ô.Giuse Trương Văn Duyên,Phó Khu, Ban Thường vụ.
3/Ô.Phanxicô Xavie Nguyễn Đình Chương,Ủy viên.
4/Ô.Phêrô Phạm Ngọc Kim,Ủy viên.
5/Ô.Phaolô Trần Văn Phổ,Ủy viên, (Ban Thường Vụ)
6/Ô.Giuse Vũ Quang Thành,Ủy viên
7/Ô.Phaolô Dương Văn Nhất,Ủy viên
8/Bà Perpetua Nguyễn Thị Mỡ (Mùi),Ủy viên
9/Bà Têrêsa Nguyễn Thị Thơm,Ủy viên


Ban đại diện khu giáo khóa 5 (1993-1997)
1/Ô.Giuse Vũ Quý Đang,Trưởng khu
2/Ô.Giuse Maria Nguyễn Ngọc Quỳnh,phó khu 
3/Ô.Giuse Nguyễn Quang Quyến,thư ký
4/Ô.Giuse Trương Văn Duyên,Ủy viên, (Ban Thường vụ)
5/Ô.Giuse Vũ Quang Thành,Ủy viên, (Ban Thường vụ)
6/Bà Perpetua Trần Kim Bắc,Ủy viên thủ quỹ
(thay bà Têrêsa Nguyễn Thị Yến,Ủy Viên Thủ Quỹ, đi nước ngoài 01/6/1995).
7/Ô.Tôma Vũ Ngọc Trúc,Ủy viên Phụng vụ (thay ông Phêrô Nguyễn Văn Trương,UV Phụng vụ, qua đời 15/4/1994)
8/Bà Têrêsa Nguyễn Thị Thơm,Ủy viên xã hội
9/Ô.Phaolô Trần Văn Phổ,UV Giáo lý (thay bà Maria Trần Thị Lan Hương,UV Giáo lý, đi nước ngoài 17/11/1994)
10/Ô.Stêphanô Nguyễn Văn Bao,Ủy viên


 Ban đại diện khu giáo khóa 6 (1998-2002)
1/Ô.Giuse Vũ Quý Đang,Trưởng khu(qua đời 23/12/2002)
2/Ô.Phêrô Nguyễn Thông Quyền,Ủy viên Phụng vụ
3/Ô.Phêrô Đỗ Hồng Sơn (Mão),phó khu
4/Ô.Gioan Baotixita Đoàn Ngọc Luân,thư ký kiêm Ủy viên kế toán
5/Bà Têrêsa Nguyễn Thị Thơm (An),UV xã hội
6/Bà Têrêsa Vũ Thị Kim Liên,UV thủ quỹ (đi nước ngoài).
7/Bà Perpetua Trần Kim Bắc,UV thủ quỹ.
8/Ô.Giuse Vũ Quang Thành,Ủy viên, (Ban Thường Vụ)
9/Ô.Giuse Trương Văn Duyên,Ủy viên, (Ban Thường Vụ)


Ban đại diện khu giáo khóa 7 (2002-2006)
1/Ô.Stêphanô Nguyễn Văn Bao,Trưởng khu
2/Bà Têrêsa Phạm Thị Liên Hương,phó khu kiêm Ủy viên thủ quỹ
3/Ô.Giuse Nguyễn Gia Định,thư ký
4/Ô.Gioan Nguyễn Quang Thiệp,Ủy viên Phụng vụ 1
5/Bà Têrêsa Nguyễn Thị Thơm (An),Ủy viên xã hội
6/Bà Perpetua Trần Kim Bắc,Ủy viên Giáo lý
7/Ô.Giuse Phạm Minh Quân,Ủy viên Phụng vụ 2
8/Ô.Giuse Trương Văn Duyên,Ủy viên (Ban Thường vụ)
9/Ô.Giuse Vũ Quang Thành,Ủy viên (Ban Thường vụ)
10/Ô.Phêrô Nguyễn Thông Quyền,Ủy viên (Ban Thường vụ)


Ban đại diện khu giáo khóa 8 (2006-2010)
1/Ô.Stêphanô Nguyễn Văn Bao,Trưởng khu
2/Bà Têrêsa Phạm Thị Liên Hương,phó khu kiêm thủ qũy
3/Ô.Augustinô Huy Lê Hữu Nghĩa,Phụng vụ 1
4/Ô.Micae Nguyễn Đình Ngự,Phụng vụ 2
5/Ô.Giuse Phạm Minh Quân,Trưởng Ban Mai táng
6/Cô Têrêsa Nguyễn Thị Thanh Nhàn,UV Giáo lý
7/Bà Maria Nguyễn Thị Cúc, UV xã hội
8/Ô.Giuse Nguyễn Gia Định,thư ký
9/Ô.Vũ Quang Thành (Ban Thường vụ)
10/Ô.Gioan Baotixita Vũ Quang Thiệp  (Ban Thường vụ)


Ban đại diên khu giáo khóa 9 ( 2010- 2014)
1/Ô.Phêrô Nguyễn Thông Quyền, Trưởng khu
2/Bà.Têrêsa Phạm Thị Liên Hương, phó khu
3/Bà.Anna Nguyễn Thị Quảng, thủ quỹ-thư ký
4/Ô.Augustinô Huy Lê Hữu Nghĩa, Phụng vụ
5/Bà.Maria Nguyễn Thị Cúc, xã hội
6/Ô. Giuse Phạm Minh Quân, UV Tông Đồ
7/Ô.Phêrô Đinh Văn Dũng, UV Tông Đồ
8/Ô.Stêphanô Nguyễn Văn Bao, (Ban Thường vụ)
9/Ô.Giuse Vũ Quang Thành, (Ban Thường vụ)
10/Ô.Gioan Baotixita Nguyễn Quang Thiệp, (Ban Thường vụ)