15/10/2013
2287
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Đây là hội đoàn Công Giáo tiến hành có độ tuổi xấp xỉ với sự thành lập của giáo xứ. Theo kỷ yếu của giáo xứ thì ngày 10.05.1958, cha Antôn Phùng Quang Mạnh, nguyên chánh xứ và cha Phaolô Nguyễn Văn Truyền  khởi xướng thành lập Hội Các Bà Mẹ Công Giáo. Thánh bổn mạng là bà Thánh Monica được kính vào ngày 27.8 hằng năm
Ngoài hoạt động thiêng liêng như cầu nguyện và tham gia các lễ dành riêng cho Hội vào ngày thứ Bảy hàng tuần. Hội đã tích cực ủng hộ tinh thần và vật chất cho các phong trào bác ái do Tổng giáo phận, Hội CBMCG  Hạt Tân Định và giáo xứ phát động
Cha linh hướng hiện nay của Hội là cha chánh xứ Giuse Trần Thanh Công
Số hội viên là: 330
Ban điều hành hiện nay gồm:
1/ Bà Maria Nguyễn Thị Kim Toàn, phó nội vụ
2/ Bà Maria Hoàng Thị Nan, phó ngoại vụ
3/ Bà Matta Ngô Thị Thảo, thư ký
4/ Bà Maria Hà Thị Thanh Xuân, thủ quỹ