01/01/2017
424
Giáo Khu Thánh Tùy
Cùng với sự ra đời của giáo xứ Vườn Xoài, giáo khu Thánh Tùy là 1 trong 9 giáo khu được hình thành. Năm 1981, cha Phêrô Phan Khắc Từ, nguyên chánh xứ đã thiết lập hệ thống điều hành cơ sở và giáo khu Thánh Tùy trở thành 1 trong 10 giáo khu của hệ thống. Về địa lý, giáo khu ở xa so với nhà thờ. Bà con giáo dân sinh sống tại 4 hẻm 351, 339, 331 và 315 trục đường Lê Văn Sỹ thuộc  phường 12 và phường 13, quận 3. Có một mặt giáp với giáo xứ Thánh Gioan Phao lô 2 ( trước đây là giáo khu Thánh Linh, được tách ra vào năm 2014). Một mặt giáp với kênh Nhiêu Lộc. Một mặt giáp với GK Thánh Lựu và mặt còn lại giáp với đường Lê Văn Sỹ. Thánh Tử đạo Việt Nam Phêrô Lê Tùy ( 1773 – 1833) được chọn là Thánh quan thày giáo khu
Tại địa bàn của giáo khu, có trụ sở của hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Năm 1997,  bởi dự án cải tạo dòng kênh Nhiêu Lộc và sự di dân tự nhiên đã có ảnh hưởng đến số dân. Số gia đình Công Giáo hiện nay là: 64
Từ ngày thành lập giáo khu đến nay, đã có 10 ban điều hành được hình thành để tổ chức các sinh hoạt của giáo khu

Ban điều hành giáo khu khóa 10 ( 2016 – 2020) gồm có:
1/ Bà Catarina Nguyễn Thị Kim Liên, quyền trưởng khu
2/ Ô. Giacôbê Đỗ Ngọc Hòa, phó khu
3/ Cô Catarina Đỗ Thị Thủy Tiên, thư ký
4/ Bà Anna Nguyễn Thị Kim Oanh, thủ quỹ