01/01/2017
412
Giáo Khu Thánh Lựu

Được thành lập ngày 01 tháng 09 năm 1980 với tên Khu Văn Lang. Đến tháng 09.1981 đổi thành Khu Giáo Thánh Giuse Thợ.  Tháng 04.2013, theo gợi ý của cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ, nguyên chánh xứ giáo khu đã quyết định chọn Thánh  Tử đạo Việt Nam, Giuse Nguyễn Văn Lựu ( 1790 – 1854 ) là Thánh quan thày của giáo khu
Giáo khu thuộc địa bàn 2 phường 12 và 13 quận 3 ( hẻm 359 và 413 Lê Văn Sỹ).. Đây cũng là giáo khu bị ảnh hưởng của dự án cải tạo kênh Nhiêu Lộc ( 2003 – 2012). Do đó số giáo dân cũng có những thay đổi. Hiện nay, giáo khu còn có một số hộ thuộc chung cư Srec tham gia sinh hoạt. Trong địa bàn của giáo khu có một cộng đoàn Tê Phan, là nơi chăm sóc các trẻ bị bỏ rơi và khuyết tật
Số gia đình Công Giáo hiện nay là: 78
Trong quá trình hình thành và phát triển của giáo khu, có cả thảy 10 ban điều hành đã được thành lập để tổ chức các sinh hoạt cho giáo khu 
Ban điều hành khóa 10 (2016 – 2020) hiện nay:
1/ Ô. Đaminh Đỗ Hữu Minh, Trưởng khu
2/ Bà Agata DươngThị Nghĩa, phó khu
3/ Bà Maria Dương Thị Quốc Thành, thủ quỹ
4/ Ô. Fx Bùi Bá Tiệp, thư ký