01/01/2017
404
Giáo Khu Thánh Gẫm

Được gọi là giáo khu sở tại của giáo xứ, bởi lẽ vị trí địa lý và bà con giáo dân sinh sống xung quanh nhà thờ từ khi hình thành cho đến nay. Là 1 trong 3 giáo khu có số giáo dân đông của giáo xứ. Bà con giáo dân sinh sống dọc  hẻm:  413, 429, 443, 453 và 483 đường Lê Văn Sỹ cho đến ranh giới tiếp giáp với  giáo xứ Bùi Phát. Các sinh hoạt của giáo khu sinh động và kế thừa truyền thống của các giai đoạn trước. Điểm nổi bật là đa phần anh chị em có đạo sinh sống trong địa bàn giáo khu nên đây cũng là điều kiện thuận lợi cho các sinh hoạt chung của giáo khu. Trong địa bàn của giáo khu có các trụ sở dòng tu như: Đức Mẹ Lên Trời, Nữ Vương Hòa Bình và Thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu.  Thánh Tử đạo Việt Nam, Matthêu Lê Văn Gẫm ( 1813 – 1847) được chọn là Thánh quan thày của giáo khu
Số gia đình Công Giáo hiện nay là: 162
Trải qua sự hình thành và phát triển của giáo khu, 10 ban đại diện đã được hình thành để tổ chức các sinh hoạt của giáo khu. Hiện nay, ban điều hành giáo khu khóa 10 ( 2016 – 2020) gồm:
1/ Ô. Vincentê Phạm Đình Tín, trưởng khu
2/ Ô. Gioan Nguyễn Thành Bảo, phó khu
3/ Bà Maria Nguyễn Thị Cúc, thủ quỹ
4/ Ô. Fx Nguyễn Quốc Tân, thư ký