01/01/2017
414
Giáo Khu Thánh Đê

Theo kỷ yếu giáo xứ, thì năm 1967, giáo khu đã được hình thành và là 1 trong 9 giáo khu đầu tiên của giáo xứ. Năm 1981, cha Phêrô Phan Khắc Từ, nguyên chánh xứ đã quyết định  thành lập hệ thống điều hành cơ sở 10 giáo khu, trong đó có Giáo khu Thánh Đê. Bà Thánh  Anê Lê Thị Thành ( 1781 – 1841) được chọn là Thánh quan thày giáo khu.  
Giáo khu Thánh Đê  thuộc  khu vực của phường 12, quận 3. Một mặt giáp với GK Thánh Lựu; một mặt giáp với GK Thánh Gẫm và một mặt giáp với địa bàn giáo xứ Bùi Phát. Đây cũng là giáo khu bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo kênh Nhiêu Lộc do đó số dân có sự biến động. Trong giáo khu, có sự hiện diện chi nhánh dòng Thánh Phaolô thành Chartres – Mỹ Tho 
Số gia đình Công Giáo hiện nay là: 100
Trong quá trình hình thành và phát triển của giáo khu, 10 ban điều hành đã được hình thành để tổ chức các sinh hoạt cho giáo khu
Ban điều hành giáo khu  khóa 10 ( 2016 – 2020 ), gồm có:
1/ Bà Maria Nguyễn Thị Kim Oanh, Trưởng khu
2/ Ô. Giuse Vũ Đình Khả, phó khu
3/ Bà Anna  Trần Thị Kim Loan, thư ký
4/ Bà Maria Phạm Thị Nha, thủ quỹ