26/09/2013
4841
Dòng Kiên Lao- Bùi Chu

Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao, Bùi Chu-Cộng đoàn Chúa Thánh Linh

Năm thành lập Cộng đoàn: 1998
Bổn mạng: Thánh Cả Giuse
Ngày kính: 19/3
Phụ trách Cộng đoàn: Nữ tu Maria Phạm Thị Kim
Tổng số nữ tu: 7 nữ tu và 2 em đệ tử
Hoạt động mục vụ:
-Ưu tiên cho giới nữ và giới trẻ trong các lĩnh vực văn hóa; xã hội; y tế; luân lý và đức tin
-Chăm sóc các trẻ em mồ côi và thiếu nữ lầm lỡ
Địa chỉ: 91/11 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, TP HCM (khu giáo Thánh Loan)
Điện thoại: 393 104 35 - 098 347 4912 (sr.Kim)


Qúy soeur tham dự lễ tại Nhà nguyện Chúa Thánh Linh

Cha chánh xứ, quý soeur cùng cộng đoàn khu giáo Thánh Loan