01/01/2017
424
Ban Giáo Lý Thiếu Nhi
Vào thập niên 60, Thiếu nhi Thánh Thể  đã được hình thành tại giáo xứ. Tuy nhiên, sau 1975, các hoạt động tạm dừng cho đến năm 2003 các sinh hoạt  của TNTT đã dần hồi phục và được hoạt động chính thức theo tôn chỉ mục đích: đào tạo thiếu nhi thành người công dân tốt và huấn luyện thành người Kitô hữu hoàn hảo.
Năm 2015, cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ đã sắp xếp, củng cố ban đại diện và đặt tên là Ban giáo lý thiếu nhi. Cùng với sự hỗ trợ của quý soeurs một số nhà dòng trong giáo xứ, việc giáo dục đức tin và loan truyền Lời Chúa đã giúp cho thiếu nhi mỗi ngày thêm sốt sắng và đạo đức hơn. Hiện nay, với 42 anh chị giáo lý viên và 20 soeu đảm trách hơn 300 em theo học giáo lý vào các ngày thứ Năm và Chúa nhật hàng tuần. Ngoài ra, các em còn có các sinh hoạt khác như: dã ngoại, tham quan Đại Chủng Viện, thăm nhà hưu dưỡng, cắm trại tại giáo xứ. Tất cả đã phản ánh sự chăm lo, quan tâm của cha Giuse Trần Thanh Công, chánh xứ và các giới trong giáo xứ, vì tương lai của giáo xứ và Giáo hội
“Hãy để các trẻ em đến với Thầy
Vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng” (Mt 19, 14)
Thánh quan thày của Ban giáo lý thiếu nhi: Phanxicô  Xaviê kính vào ngày 03.12 hàng năm

 Quý cha  Linh Hướng :
- Cố Linh mục Phê-rô Hoàng Văn Thiên, OP (trước 1980)
- Cố Linh mục Phanxico Xavie Trần Xuân Lai (1980-2003)
- Linh mục Đa Minh Trần Đức Công (2001-2003)
- Linh mục Giuse Nguyễn Bá Long (2003- 2007)
- Linh mục Giuse Hoàng Minh Liệu (2007-2009)
- Linh mục Giuse Lê Hoàng Minh (2009-2012)
- Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ (2012-2016)
- Linh mục Giuse Trần Thanh Công (2016-nay)

Ban đại diện hiện nay:
- Anh Martino Nguyễn Thế Duy: Trưởng ban
- Chị Maria Phạm Ánh Nguyệt: Phó ban 1
- Anh Giuse Bùi Cao Việt Thái: Phó ban 2
- Chị Maria Nguyễn Thái Mỹ: Phó ban 3 + Thư ký
- Bà Têrêsa Trần Ngọc Anh: Thủ quỹ
- Bà Maria Nguyễn Thị Xuân Mai: Ủy viên Phụng Vụ