01/01/2017
372
Ban Công Bố Lời Chúa
Trước đây, công việc công bố Lời Chúa chỉ dành cho hàng linh mục và tu sĩ. Kể từ sau công đồng Vaticano 2, hội thánh đã trao quyền và mời gọi  tín hữu tham dự các công việc mục vụ trong thánh lễ, trong đó có Thừa Tác Viên công bố Lời Chúa. Tại giáo xứ trong nhiều năm qua việc đọc sách được phân công cho các giáo khu. Tuy nhiên năm 2012,  cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ, nguyên chánh xứ đã củng cố việc đọc sách và thành lập Ban công bố Lời Chúa do ông Stêphanô Nguyễn Văn Bao làm trưởng ban. Mục đích của việc thành lập Ban đã cho thấy sự quan trọng của  phụng vụ Lời Chúa trong thánh lễ. Do đó, việc công bố Lời Chúa cách trang trọng, rõ ràng, mạch lạc sẽ giúp cộng đoàn lắng nghe và thực thi lời dạy của Tin Mừng 
Hiện nay, Ban có tổng cộng 46 thành viên

Ban đại diện hiện nay, gồm:
1/ Ô. Gioan Nguyễn Thanh Toàn, trưởng ban
2/ Ô. Phêrô Nguyễn Thông Quyền, phó ban