23/03/2018
742
KÍNH THÁNH CẢ GIUSE
WGPSG -- Thánh Cả Giuse có đời sống nội tâm sâu sắc, thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa nói với mình”.
Trên đây là chia sẻ của cha Giuse Trần Thanh Công -chánh xứ Vườn Xoài- khi ngài chủ tế Thánh lễ mừng kính trọng thể Thánh Cả Giuse, Bạn trăm năm Đức Maria, được cử hành vào chiều thứ Hai, ngày 19.03.2018 tại nhà thờ Vườn Xoài. Đồng tế ngài có quý cha thuộc trụ sở giáo phận Thanh Hóa miền Nam, cha Berladino Nguyễn Mạnh Cường, CRM và Thầy phó tế Phanxicô Asisi Trần Trọng Phúc, O.M.
Tham dự Thánh lễ có sự hiện diện đông đảo quý soeurs các hội dòng, dòng tu, quý thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ và cộng đoàn.
Trong lời đầu lễ, cha chủ tế đã có lời chúc mừng bổn mạng đến quý cha đồng tế, quý ông, anh mang tên Thánh Giuse. Đồng thời, cha xin cộng đoàn cầu nguyện cho ngài trong Thánh lễ mừng bổn mạng hôm nay. Nối tiếp ý lễ, trong bài giảng, cha chủ tế đã mời cộng đoàn phụng vụ suy tư về hai nhân đức đối thần nơi Thánh Cả Giuse là: đức tin và đức ái. Ngài nói: “Có rất nhiều cách quảng diễn nhưng nhìn lên Thánh Giuse cộng đoàn thấy sự phó thác, tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Trong mầu nhiệm truyền tin, có thể còn đó chút hoài nghi, hoặc không dám nhận vinh dự cao quý là cha nuôi Đức Giêsu nhưng tuân theo thánh ý Thiên Chúa để chương trình cứu độ nhân loại được thực hiện trọn hảo nơi ngài. Chúng ta còn bắt gặp nơi Thánh Cả Giuse đức ái tuyệt hảo. Ngài yêu mến con Thiên Chúa thẳm sâu và thể hiện trách nhiệm, tình thương rất nhân bản với Mẹ Maria qua những biến cố của Thánh Gia”. Kết thúc bài chia sẻ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hãy bắt chước Thánh Cả Giuse sống khiêm nhường, cậy trông vào Thiên Chúa và nguyện xin Thánh Cả Giuse cầu thay nguyện giúp cho tất cả chúng ta.
Thánh lễ được tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi kết lễ, vị chủ tịch HĐMV đã đại diện cộng đoàn chúc mừng bổn mạng cha chánh xứ Giuse Trần Thanh Công và quý cha đồng tế, cũng như trân trọng chúc mừng đến quý ông, anh và ca đoàn Gia trưởng mang tên Thánh Giuse. Trong tràng vỗ tay giòn giã của cộng đoàn, cha chánh xứ đã đón nhận bó hoa tươi thắm cùng với nụ cười đơn sơ, hạnh phúc.

Đoàn rước quý cha đồng tế

Quý cha đồng tế trong thánh lễ chiều ngày 19.03.2018

Quý hội dòng, dòng tu, thành viên HĐMV và đông đảo cộng đoàn tham dự thánh lễ

Cộng đoàn mừng bổn mạng cha chánh xứ và quý cha thuộc trụ sở giáo phận Thanh Hóa 

Quý soeurs các hội dòng và dòng tu chung với cha chánh xứ và quý cha đồng tế

Quý thành viên HĐMVGX trong ngày mừng bổn mạng cha chánh xứ 
 
Bài: Trường Sơn; ảnh: Minh Phong