07/09/2017
826
Hội đồng mục vụ giáo xứ mừng bổn mạng
WGPSG -- “Các thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ hãy trở nên những ngọn nến sáng lan tỏa tình Chúa, tình người nơi giáo xứ”, cha Giuse Trần Thanh Công - chánh xứ Vườn Xoài - đã chia sẻ trong Thánh lễ tạ ơn, mừng kính Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ vào chiều thứ Ba, ngày 05 tháng 9. Thánh lễ do cha chánh xứ chủ tế. Đồng tế có quý cha trụ sở Giáo phận Thanh Hóa miền Nam và cha Berladino, Dòng Mẹ Cứu Chuộc. Ngoài ra, còn có quý soeur các hội dòng trong giáo xứ, quý vị nguyên HĐMVGX và cộng đoàn dân Chúa.
Trước Thánh lễ, cộng đoàn cũng đã được lắng nghe tiểu sử của thánh nhân và tham dự nghi thức rước ảnh thánh.
Qua bài đọc và Tin Mừng, cha chánh xứ đã mời gọi cộng đoàn suy niệm về sự sáng. “Bởi chỉ có những người bước đi trong ánh sáng thì họ thuộc về Đức Kitô. Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh vì là con người yêu sự sáng và sẵn sàng đi theo Chúa, bất chấp hiểm nguy nên đã hy sinh mạng sống để bảo vệ và làm chứng cho đức tin”. Kết thúc bài chia sẻ, ngài nhắn nhủ: “Mỗi thành viên HĐMVGX hãy là ánh sáng trong một xã hội đầy những thách thức của ngày hôm nay”.
Trước đó một ngày, các thành viên HĐMVGX đã tham dự giờ Tĩnh tâm và chầu Thánh Thể để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ bổn mạng. Các thành viên cũng đã cầu nguyện và chia sẻ những suy nghĩ về ơn gọi và trách nhiệm của mình trong khi thi hành phận sự. Buổi tĩnh tâm đã kết thúc trong bài hát “Kinh Hòa Bình”, lời kinh thể hiện ý nguyện của tất cả thành viên HĐMVGX: “Lạy Chúa! Xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa”.
Trong 60 năm hình thành và phát triển giáo xứ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ Vườn Xoài được tổ chức và hoạt động bắt đầu vào năm 1980. Cho đến nay (2017) khóa đương nhiệm là khóa 10, được tổ chức theo cơ cấu và quy chế của Tổng Giáo phận. HĐMVGX Vườn Xoài có 76 thành viên. Thành viên lớn nhất 77 tuổi và nhỏ nhất là 45 tuổi. Các thành viên là đại diện cho 8 giáo khu, 9 hội đoàn Công giáo Tiến hành và 7 ban mục vụ. Hằng tháng, HĐMVGX họp một lần để báo cáo các hoạt động và lắng nghe những ý kiến đóng góp xây dựng của các thành viên. Đặc biệt, các vấn đề như: xây dựng sửa chữa nhà thờ, nhà giáo lý, mục vụ, chăm lo cho người nghèo và tình hình tài chính giáo xứ đều được công khai minh bạch, đã tạo nên sự đồng thuận trong các công việc chung của giáo xứ.

Đoàn rước ảnh Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh

Các thành viên HĐMVGX tham dự thánh lễ

Cha chánh xứ chia sẻ Tin Mừng

Dâng lời nguyện chung

Nghi thức truyền phép

Chủ tịch HĐMVGX cám ơn quý cha đồng tế, quý soeurs, quý vị nguyên thành viên HĐMVGX và cộng đoàn

Các thành viên HĐMVGX chụp ảnh lưu niệm với quý cha đồng tế
Bài: Trường Sơn; ảnh: Đình Khả