16/11/2017
1080
ĐẠI LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH MỪNG ĐẠI LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

& KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ

_____________

 TĨNH TÂM

  • 19 GIỜ 00, THỨ TƯ, NGÀY 22.11.2017:
  • CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ TĨNH TÂM DO CHA CHÁNH XỨ GIUSE TRẦN THANH CÔNG, GIẢNG PHÒNG
  • SAU BUỔI TĨNH TÂM, GIÁO XỨ SẼ GỞI ĐẾN CÁC GIA ĐÌNH MÓN QUÀ NHÂN KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ
  • 19 GIỜ 00, THỨ NĂM, NGÀY 23.11.2017:
  • CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ TĨNH TÂM ( DIỄN NGUYỆN – HÀNH TRÌNH LOAN BÁO TIN MỪNG TRÊN QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM)
THÁNH LỄ TẠ ƠN
  • 17 GIỜ 30, THỨ BẢY, NGÀY 25.11.2017:
THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ DO ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC, CHỦ TẾ
  • SAU THÁNH LỄ, TIỆC LIÊN HOAN CHUNG VUI CÙNG GIÁO XỨ