25/11/2017
913
TRỰC TIẾP THÁNH LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM VÀ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ