26/12/2016
154


ĐGH giải thích những điểm mấu chốt trong cuộc cải tổ Giáo triều nhân dịp Giáng Sinh