26/12/2016
611


ĐGH giải thích những điểm mấu chốt trong cuộc cải tổ Giáo triều nhân dịp Giáng Sinh