28/03/2021
1440
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 28 tháng 03 năm 2021
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 28 tháng 03 năm 2021
______________ 

1/ Kính thưa cộng đoàn, lịch Phụng Vụ Tuần Thánh và mừng đại lễ Chúa Phục Sinh đã được treo ngoài bảng thông tin giáo xứ. Kính mời cộng đoàn theo dõi và sắp xếp thời gian để tham dự sốt sắng.

2/ Kính thưa quý thành viên Hội đồng mục vụ, chương trình họp định kỳ hàng tháng sẽ được hoãn lại vì thời gian trùng với Tuần Thánh và chúng ta sẽ họp lại vào ngày 06.04.2021. Xin chân thành cám ơn.

3/ Giáo xứ kính mời quý vị làm Tông đồ rửa chân tập nghi thức vào lúc: 18g00, thứ Hai, ngày 29.03.2021.

4/ Lớp Giáo lý Hôn Nhân sẽ khai giảng vào lúc 19 giờ, thứ Hai ngày 05.04.2021. Học viên sẽ học vào lúc 19g thứ Hai hằng tuần (thời gian học 3 tháng). Thân mời các bạn trẻ sắp bước vào đời sống Hôn Nhân gia đình đăng ký tại văn phòng giáo xứ.