23/11/2019
180
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2019
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2019
______________ 

1. Kính mời các thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ vừa đắc cử sẽ dự lớp huấn luyện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ tại nhà thờ Tân Định vào thứ bảy, ngày 30.11.2019.

Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ và buổi chiều từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00. Xin các thành viên sắp xế thời gian để tham dự và xin đúng giờ. Xin chân thành cám ơn.

2. Buổi họp định kỳ cuối tháng 11 của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ sẽ dời qua tuần sau, thứ Ba, ngày 02.12.2019, lúc 19 giờ tại tầng 1 hội trường giáo xứ. Xin các thành viên theo dõi và sắp xếp tham dự đầy đủ và đúng giờ.