13/06/2022
132
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 13 tháng 06 năm 2022
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa Nhật, ngày 12 tháng 6 năm 2022
CHÚA BA NGÔI, Lễ trọng

1/ Thứ Hai, ngày 13 tháng 6, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 11g00. Kính mời cộng đoàn tham dự đông đảo và sốt sắng để nguyện xin Thiên Chúa ban cho mỗi người luôn biết sống tinh thần khiêm nhường và vâng phục như Đức Maria.
- Cũng vào chiều thứ Hai, mừng lễ Thánh Đaminh Saviô, Bổn mạng Ban Lễ Sinh. Thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng ân nhân, thân nhân, phụ huynh các em tham dự sốt sắng cho Ban Lễ Sinh mỗi ngày thêm yêu mến phục vụ bàn tiệc Thánh Thể.

2/ Thứ Bảy, ngày 18 tháng 6, Tu Hội Hiện Diện và Sống cử hành khấn dòng. Thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 9g30. Kính mời cộng đoàn tham dự Thánh lễ và cầu nguyện cho Tu Hội luôn thăng tiến trong ơn gọi.

3/ Chúa Nhật, ngày 19 tháng 6, Nhóm Thừa Tác Viên và Phòng Thánh Mừng Bổn mạng Mình Máu Thánh Chúa. Thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 6g30 (lễ 2). Kính mời cộng đoàn tham dự sốt sắng để hiệp thông cùng với nhóm dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.

4/ Lớp Giáo lý Hôn Nhân sẽ khai giảng vào lúc 19g00, thứ Hai, ngày 04.07.2022. Học viên sẽ học vào lúc 19g00 thứ Hai hằng tuần (thời gian học 3 tháng). Thân mời các bạn trẻ sắp bước vào đời sống Hôn Nhân gia đình xin đăng ký tại văn phòng giáo xứ.

5/ Lớp Giáo lý Dự Tòng sẽ khai giảng vào lúc 19g00, thứ Tư, ngày 06.07.2022. Học viên sẽ học vào lúc 19g00 thứ Tư hằng tuần (thời gian học 6 tháng). Thân mời các bạn trẻ có ước mong tìm hiểu đạo Công Giáo trước khi bước vào đời sống Hôn Nhân xin đăng ký tại văn phòng giáo xứ.