12/07/2020
280
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 12 tháng 07 năm 2020
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 12 tháng 07 năm 2020
_______________ 

1/ Thứ Hai, ngày 13 tháng 07, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 11g00. Kính mời cộng đoàn tham dự đông đảo và sốt sắng để qua lời cầu thay nguyện giúp của Mẹ ban cho giáo xứ và mỗi người chúng ta hồn an xác mạnh.

2/ Thứ Năm, ngày 16 tháng 07, kính Đức Mẹ núi Cát Minh, bổn mạng Hội Dòng Ba Cát Minh. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng quý bà, quý chị hội viên Dòng tham dự sốt sắng để nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho mọi hoạt động của Hội cũng như cho mỗi hội viên.

3/ Lớp Kinh Thánh và Cầu nguyện sẽ khai giảng khóa học mới vào ngày 24.07.2020. Lớp học sẽ học vào tối thứ Sáu hàng tuần từ 19g00 đến 21g00. Kính mời quý ông bà anh chị em muốn đào sâu và yêu mến Lời Chúa tham dự lớp học.