04/10/2020
939
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 04 tháng 10 năm 2020
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 04 tháng 10 năm 2020
____________ 

1/ Thứ Hai, ngày 05 tháng 10, kính Thánh nữ Faustina, bổn mạng Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót. Kính mời cộng đoàn, cách riêng hội viên Cộng đoàn tham dự đông đảo và sốt sắng để hiệp thông dâng lời cảm tạ và ca khen tình yêu thương hải hà của Lòng Thương Xót Chúa.

2/ Kính thưa cộng đoàn, giáo xứ đã kết thúc việc triển khai kê khai nhân danh Gia đình Công Giáo. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số gia đình chưa nộp lại tờ kê khai và như thế việc thống kê sẽ bị chậm trễ. Do đó, giáo xứ đề nghị các gia đình thực hiện việc kê khai và nộp gấp cho các vị Trưởng khu hoặc tại văn phòng giáo xứ.