01/11/2016
445
Rao Hôn phối (CN, ngày 30/10/2016)
Đôi thứ nhất
Bên nam: anh Phê rô Dương Hoàng Kim Danh, 32 tuổi
Địa chỉ: 359/20A Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, TP HCM (Gx.Vườn Xoài)
Cha: Ô. FX Dương Văn Viên
Mẹ: bà Maria Magarita Hoàng Thị Mão
Bên nữ: chị Anna Hồ Thị Thiên Kim, 23 tuổi
Địa chỉ: 42 đường số 6, phường 15, quận Gò Vấp, TP HCM (Gx.Đức Mẹ HCG)
Cha: Ô.Vincentê Hồ Văn Tân
Mẹ: bà Anna Đinh Thị Sy
Đôi thứ hai
Bên nam: anh FX Trần Minh Đạt, 22 tuổi
Địa chỉ: 104/18 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP HCM (Gx.Vườn Xoài)
Cha: Ô.Augustinô Trần Văn Sáu
Mẹ: bà Maria Nguyễn Thị Tuyết Lan
Bên nữ: chị Võ Phương Thắm, 24 tuổi
Địa chỉ: 325/34/16B Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh, TP HCM (Gx.Hàng Xanh)
Cha: Ô.Giuse Võ Thành Long
Mẹ: bà Têrêsa Bùi Thị Phượng
Đôi thứ ba
Bên nam: anh Giuse Trịnh Đức Lộc, 20 tuổi
Địa chỉ: 491/8 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, TP HCM (Gx.Vườn Xoài)
Cha: Ô.Giuse Trịnh Hưng Kiểm
Mẹ: bà Têrêsa Lê Thị Phương Dung
Bên nữ: chị Têrêsa Hoàng Thị Trúc Mai, 27 tuổi
Địa chỉ: 19/4 ấp Tân Lập, xã Phú Túc, huyện Định Quán, tình Đồng Nai
Cha: Ô.Hoàng Văn Vận
Mẹ: bà Quách Thị Nguyên
Lưu ý: ai biết các đôi Hôn phối trên có điều gì ngăn trở xin trình cho chánh xứ